• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 650.814
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
40 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Dremel / Công suất (W): 125 / Độ xọc / Phút: 15000 - 35000 / Trọng lượng (kg): 0.51 /
1.300.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Dremel / Công suất (W): 120 / Độ xọc / Phút: 10000 - 32000 / Trọng lượng (kg): 0.55 / Xuất xứ: Mexico /
1.350.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 1100 / Độ xọc / Phút: 11000 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.450.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 200 / Độ xọc / Phút: 6000 - 20000 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.650.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Dremel / Công suất (W): 130 / Độ xọc / Phút: 5000 - 32000 / Trọng lượng (kg): 0.56 / Xuất xứ: Mexico /
1.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Dremel / Công suất (W): 0 / Độ xọc / Phút: 5000 - 30000 / Trọng lượng (kg): 0.62 / Xuất xứ: Mexico /
2.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 320 / Độ xọc / Phút: 6000 - 20000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.300.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 170 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.669.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Dremel / Công suất (W): 175 / Độ xọc / Phút: 15000 - 35000 / Trọng lượng (kg): 0.64 / Xuất xứ: Mexico /
3.700.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Dremel / Công suất (W): 710 / Độ xọc / Phút: - / Trọng lượng (kg): 3.75 / Xuất xứ: Mexico /
3.700.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Dremel / Công suất (W): 130 / Độ xọc / Phút: 5000 - 32000 / Trọng lượng (kg): 0.56 / Xuất xứ: Mexico /
3.800.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Batavia / Công suất (W): 650 / Độ xọc / Phút: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
5.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Equalizer International / Công suất (W): 0 / Độ xọc / Phút: - / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: Anh /
31.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Equalizer International / Công suất (W): 0 / Độ xọc / Phút: - / Trọng lượng (kg): 6.2 / Xuất xứ: Anh /
59.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Equalizer International / Công suất (W): 0 / Độ xọc / Phút: - / Trọng lượng (kg): 11.6 / Xuất xứ: Anh /
61.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Equalizer International / Công suất (W): 0 / Độ xọc / Phút: - / Trọng lượng (kg): 8.6 / Xuất xứ: Anh /
82.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Equalizer International / Công suất (W): 0 / Độ xọc / Phút: - / Trọng lượng (kg): 20.7 / Xuất xứ: Anh /
98.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Equalizer International / Công suất (W): 0 / Độ xọc / Phút: - / Trọng lượng (kg): 14.5 / Xuất xứ: Anh /
130.200.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Equalizer International / Công suất (W): 0 / Độ xọc / Phút: - / Trọng lượng (kg): 33 / Xuất xứ: Anh /
175.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Qfeng / Công suất (W): 12 / Độ xọc / Phút: 5000 - 18000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Compact / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0.95 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 800 / Độ xọc / Phút: - / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Acz / Công suất (W): 850 / Trọng lượng (kg): 2.1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Nasa / Công suất (W): 750 / Độ xọc / Phút: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: NASA / Công suất (W): 810 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 750 / Độ xọc / Phút: - / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Aeropro / Công suất (W): 0 / Độ xọc / Phút: 5000 - 18000 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Aeropro / Công suất (W): 0 / Độ xọc / Phút: - / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Aeropro / Công suất (W): 0 / Độ xọc / Phút: 1800 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
30
Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Dremel / Công suất (W): 0 / Độ xọc / Phút: 5000 - 30000 / Trọng lượng (kg): 0.6 / Xuất xứ: Mexico /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Dremel / Công suất (W): 175 / Độ xọc / Phút: 5000 - 33000 / Trọng lượng (kg): 0.66 / Xuất xứ: Mexico /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: Gavin / Công suất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Triều Tiên /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Asaka / Công suất (W): 1450 / Độ xọc / Phút: 6000 - 20000 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
36
Công suất (W): 190 / Trọng lượng (kg): 1.5 /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Dremel / Công suất (W): 130 / Độ xọc / Phút: 5000 - 32000 / Trọng lượng (kg): 0.56 / Xuất xứ: Mexico /
Liên hệ gian hàng
38
Công suất (W): 500 / Trọng lượng (kg): 2.29 /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 170 / Trọng lượng (kg): 1.1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.7 /
Liên hệ gian hàng