• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.195
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
212 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Ozito / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Úc /
900.009 ₫
2
Hãng sản xuất: INTOUGH / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
943.164 ₫
3
Hãng sản xuất: ACZ / Chiều dài cắt (mm): 405 / Tốc độ không tải (m/phút): 480 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
980.000 ₫
4
Hãng sản xuất: ACZ / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.090.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Ozito / Chiều dài cắt (mm): 355 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Úc /
1.200.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất (W): 1480 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.303.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Suker / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 7 /
1.340.000 ₫
8
Hãng sản xuất: OZITO / Chiều dài cắt (mm): 360 / Tốc độ không tải (m/phút): 2100 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Australia /
1.340.000 ₫
9
Hãng sản xuất: OZITO / Chiều dài cắt (mm): 330 / Tốc độ không tải (m/phút): 400 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 4.8 / Xuất xứ: Australia /
1.390.000 ₫
10
Hãng sản xuất: OZITO / Chiều dài cắt (mm): 355 / Tốc độ không tải (m/phút): 15 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 4.55 / Xuất xứ: Australia /
1.400.000 ₫
11
Hãng sản xuất: MATT / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.440.000 ₫
12
Hãng sản xuất: OZITO / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 210 / Chức năng: Cưa gỗ, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Australia /
1.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: OZITO / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Australia /
1.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: GOMES / Chiều dài cắt (mm): 405 / Tốc độ không tải (m/phút): 405 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 160 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.520.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Dera / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 7 /
1.520.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.582.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Ozito / Chiều dài cắt (mm): 375 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 5.6 / Xuất xứ: Úc /
1.590.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Hikari / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 5.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.590.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Prescott / Chiều dài cắt (mm): 405 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 5.5 /
1.590.000 ₫
20
Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.640.000 ₫
21
Hãng sản xuất: FEG / Chiều dài cắt (mm): 405 / Tốc độ không tải (m/phút): 405 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.650.000 ₫
22
Hãng sản xuất: OZITO / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 1200 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Australia /
1.650.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Hãng khác / Chiều dài cắt (mm): 405 / Tốc độ không tải (m/phút): 880 / Chức năng: Cưa gỗ, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2100 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.705.000 ₫
24
Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.740.000 ₫
25
Hãng sản xuất: INTOUGH / Công suất (W): 2100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
1.746.600 ₫
26
Hãng sản xuất: Ozito / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Úc /
1.750.000 ₫
27
Công suất (W): 2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.790.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Ryobi / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Úc /
1.790.000 ₫
29
Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.840.000 ₫
30
Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.840.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Kedi / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: - /
1.850.000 ₫
32
Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 2800 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.890.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Ryobi / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Úc /
1.900.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Ozito / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 900 / Trọng lượng (kg): 3.85 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.900.000 ₫
35
Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.940.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Huspanda / Chiều dài cắt (mm): 500 / Tốc độ không tải (m/phút): 1200 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 70 / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.940.000 ₫
37
Hãng sản xuất: INGCO / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: - /
1.970.000 ₫
38
Hãng sản xuất: GMC / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 5.8 / Xuất xứ: China /
2.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: DCA / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 5.6 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.040.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất (W): 2100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.072.000 ₫
41
Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.090.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.090.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Huspanda / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 15 /
2.100.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Total / Chiều dài cắt (mm): 445 / Tốc độ không tải (m/phút): 3200 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Pháp /
2.100.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Safun / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 11000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.150.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >