• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.904
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
20 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Vertex Standard / Công suất phát (W): 5 / Trọng lượng (g): 285 / Japan /
2.490.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Icom / Công suất phát (W): 45 / Trọng lượng (g): 1100 / - /
3.470.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Icom / Công suất phát (W): 50 / Trọng lượng (g): 1100 / Japan /
3.600.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Motorola / Công suất phát (W): 25 / Trọng lượng (g): 1030 / - /
3.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Icom / Công suất phát (W): 65 / Trọng lượng (g): 1250 / - /
3.861.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Vertex Standard / Công suất phát (W): 5 / Trọng lượng (g): 310 / - /
3.988.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Icom / Công suất phát (W): 45 / Trọng lượng (g): 1100 / - /
4.680.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 0 / Trọng lượng (g): 1500 / United Kingdom /
5.100.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 4 / Trọng lượng (g): 1180 / United Kingdom /
5.600.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Icom / Công suất phát (W): 45 / Trọng lượng (g): 1300 / - /
6.900.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Icom / Công suất phát (W): 50 / Trọng lượng (g): 1300 / Japan /
7.550.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 0 / Trọng lượng (g): 7800 / United Kingdom /
51.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 4 / Trọng lượng (g): 3700 / United Kingdom /
52.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 4 / Trọng lượng (g): 3700 / United Kingdom /
62.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 50 / Trọng lượng (g): 1180 / United Kingdom /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 0 / Trọng lượng (g): 0 / - /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 0 / Trọng lượng (g): 8200 / United Kingdom /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Icom / Công suất phát (W): 50 / Trọng lượng (g): 1100 / - /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Motorola / Công suất phát (W): 45 / Trọng lượng (g): 0 / - /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Motorola / Công suất phát (W): 40 / Trọng lượng (g): 0 / - /
Liên hệ gian hàng