• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.889
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
68 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: Kim Tín / Xuất xứ: Vietnam /
23.900 ₫
2
Loại phụ kiện: Bép cắt / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China /
25.000 ₫
3
Loại phụ kiện: Dây hàn / Hãng sản xuất: Kim Tín / Xuất xứ: Vietnam /
27.000 ₫
4
Loại phụ kiện: Bép cắt / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China /
29.000 ₫
5
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
32.000 ₫
6
Loại phụ kiện: Jack nối / Hãng sản xuất: Weldcom / Xuất xứ: China /
32.000 ₫
7
Loại phụ kiện: Bép cắt / Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China /
35.000 ₫
8
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
35.000 ₫
9
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
38.500 ₫
10
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
38.500 ₫
11
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
41.000 ₫
12
Loại phụ kiện: Bép cắt / Hãng sản xuất: Pana / Xuất xứ: China /
45.000 ₫
13
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
48.000 ₫
14
Loại phụ kiện: cáp hàn / Hãng sản xuất: WC / Xuất xứ: Korea /
48.000 ₫
15
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
68.000 ₫
16
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
69.000 ₫
17
Loại phụ kiện: Bép cắt / Hãng sản xuất: Asaki / Xuất xứ: Japan /
70.000 ₫
18
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: GEMINI / Xuất xứ: Vietnam /
98.500 ₫
19
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: Kuang Tai / Xuất xứ: China /
102.000 ₫
20
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China /
145.000 ₫
21
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China /
145.000 ₫
22
Loại phụ kiện: Điện cực bép cắt / Hãng sản xuất: Hyperthem / Xuất xứ: America /
180.000 ₫
23
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
228.000 ₫
24
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
228.000 ₫
25
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
230.000 ₫
26
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
230.000 ₫
27
Loại phụ kiện: Dây hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
235.000 ₫
28
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
235.000 ₫
29
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
253.000 ₫
30
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
291.000 ₫
31
Loại phụ kiện: Điện cực bép cắt / Hãng sản xuất: Hyperthem / Xuất xứ: Armenia /
300.000 ₫
32
Loại phụ kiện: Súng hàn TIG / Hãng sản xuất: Debao / Xuất xứ: China /
330.000 ₫
33
Loại phụ kiện: Súng hàn / Hãng sản xuất: Stanley / Xuất xứ: Mỹ /
400.000 ₫
34
Loại phụ kiện: Súng hàn TIG / Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China /
500.000 ₫
35
Loại phụ kiện: Súng hàn / Hãng sản xuất: TOP / Xuất xứ: Taiwan /
500.000 ₫
36
Loại phụ kiện: Thuốc hàn / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Spain /
550.000 ₫
37
Loại phụ kiện: Thuốc hàn / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Spain /
570.000 ₫
38
Loại phụ kiện: Súng hàn / Hãng sản xuất: Weldcom / Xuất xứ: China /
600.000 ₫
39
Loại phụ kiện: Tủ sấy que hàn / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China /
650.000 ₫
40
Loại phụ kiện: Tủ sấy que hàn / Hãng sản xuất: Zhejiang / Xuất xứ: China /
700.000 ₫
41
Loại phụ kiện: Tủ sấy que hàn / Hãng sản xuất: Zhejiang / Xuất xứ: China /
700.000 ₫
42
Loại phụ kiện: Thuốc hàn / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Spain /
750.000 ₫
43
Loại phụ kiện: Súng hàn / Hãng sản xuất: Weldcom / Xuất xứ: China /
830.000 ₫
44
Loại phụ kiện: Súng hàn / Hãng sản xuất: Weldcom / Xuất xứ: China /
830.000 ₫
45
Loại phụ kiện: Mỏ thổi / Hãng sản xuất: Weldcom / Xuất xứ: China /
845.000 ₫
Trang:  1  2  >