• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.647
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
438 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại: - / Hãng sản xuất: Anest Iwata / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 /
300.000 ₫
2
Hãng sản xuất: INGCO / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 380 / Trọng lượng (Kg): 1.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
460.000 ₫
3
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Wufa / Tỷ số áp lực: 15:1 / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 1.5 / Áp lực phun max (bar): 43 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 180 / Hành trình (mm): 1 / Trọng lượng (Kg): 0.75 / Xuất xứ: Trung Quốc /
470.000 ₫
4
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 /
550.000 ₫
5
Hãng sản xuất: INGCO / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 850 / Trọng lượng (Kg): 2.77 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
620.000 ₫
6
Loại: Hoạt động bằng motor điện / Hãng sản xuất: Paint Zoom / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
640.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Kenmax / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0.25 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
641.000 ₫
8
Hãng sản xuất: INGCO / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 850 / Trọng lượng (Kg): 2.7 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
670.000 ₫
9
Hãng sản xuất: MPT / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0.38 / Trọng lượng (Kg): 1.5 /
800.000 ₫
10
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Iwata / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
850.000 ₫
11
Loại: Máy phun sơn / Hãng sản xuất: Paint Zoom / Tỷ số áp lực: 50:1 / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 8.5 / Áp lực phun max (bar): 130 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 850 / Hành trình (mm): 2 / Trọng lượng (Kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
880.000 ₫
12
Loại: - / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
930.000 ₫
13
Loại: - / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 35 / Áp lực phun max (bar): 2 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.2 / Xuất xứ: Đài Loan /
930.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Kenmax / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0.7 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
949.000 ₫
15
Loại: - / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
950.000 ₫
16
Loại: - / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
980.000 ₫
17
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Crossman / Tỷ số áp lực: 15:1 / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 400 / Áp lực phun max (bar): 400 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 1 /
1.030.000 ₫
18
Loại: - / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 45 / Áp lực phun max (bar): 2 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.27 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.030.000 ₫
19
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Crossman / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 400 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 1 /
1.040.000 ₫
20
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Crossman / Tỷ số áp lực: 63:1 / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 700 / Áp lực phun max (bar): 700 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 1 /
1.060.000 ₫
21
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Crossman / Tỷ số áp lực: 63:1 / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 1000 / Áp lực phun max (bar): 1000 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 2 /
1.090.000 ₫
22
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Anest Iwata / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 225 / Áp lực phun max (bar): 2 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 175 / Trọng lượng (Kg): 0.29 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.180.000 ₫
23
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 200 / Áp lực phun max (bar): 3 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 230 / Trọng lượng (Kg): 0.43 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.200.000 ₫
24
Loại: - / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.200.000 ₫
25
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Puncham / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 /
1.230.000 ₫
26
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: KEN / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 220 / Áp lực phun max (bar): 2 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 /
1.246.000 ₫
27
Loại: - / Hãng sản xuất: Optima / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 2 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 240 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 474 / Xuất xứ: Đức /
1.250.000 ₫
28
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Anest Iwata / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0.16 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 /
1.260.000 ₫
29
Loại: Hoạt động bằng motor điện / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 4 / Áp lực phun max (bar): 12 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 12 / Hành trình (mm): 1500 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.300.000 ₫
30
Loại: - / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 170 / Áp lực phun max (bar): 3 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.43 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.310.000 ₫
31
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 160 / Áp lực phun max (bar): 3 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 270 / Trọng lượng (Kg): 0.43 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.360.000 ₫
32
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 230 / Áp lực phun max (bar): 3 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 250 / Trọng lượng (Kg): 0.43 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.360.000 ₫
33
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 160 / Áp lực phun max (bar): 3 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 260 / Trọng lượng (Kg): 0.43 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.400.000 ₫
34
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 230 / Áp lực phun max (bar): 3 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 240 / Trọng lượng (Kg): 0.43 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.400.000 ₫
35
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 200 / Áp lực phun max (bar): 3 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 0.43 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.400.000 ₫
36
Loại: - / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 65 / Áp lực phun max (bar): 3 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.3 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.420.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Ozito / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.450.000 ₫
38
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 150 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.450.000 ₫
39
Loại: Hoạt động bằng motor điện / Hãng sản xuất: Ozito / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 450 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.480.000 ₫
40
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 14 / Áp lực phun max (bar): 3 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 12 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.1 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.490.000 ₫
41
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Anest Iwata / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0.16 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.45 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.500.000 ₫
42
Loại: - / Hãng sản xuất: Iwata / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.500.000 ₫
43
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.47 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.500.000 ₫
44
Loại: - / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 240 / Áp lực phun max (bar): 3 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.47 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.510.000 ₫
45
Loại: - / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.510.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>