• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 641.088
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
27 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: CS / Xuất xứ: Italy / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (m3/h): 60 /
1.900.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Kangaroo / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (W): 370 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
1.950.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Kangaroo / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (W): 370 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
2.145.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Sealand / Xuất xứ: - / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
2.210.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Kangaroo / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
2.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Kangaroo / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (W): 550 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
2.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Kangaroo / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
2.574.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Sealand / Xuất xứ: - / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
2.700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Kangaroo / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (W): 1100 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
3.042.000 ₫
10
Hãng sản xuất: CS / Xuất xứ: Italy / Công suất (W): 1100 / Lưu lượng (m3/h): 400 /
4.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: JB / Xuất xứ: - / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
4.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Jexi / Xuất xứ: - / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
4.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: - / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
5.300.000 ₫
14
Hãng sản xuất: CS / Xuất xứ: Italy / Công suất (W): 1100 / Lưu lượng (m3/h): 70 /
5.300.000 ₫
15
Hãng sản xuất: CS / Xuất xứ: Italy / Công suất (W): 1650 / Lưu lượng (m3/h): 100 /
5.400.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Jap / Xuất xứ: - / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
5.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Jexi / Xuất xứ: - / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
5.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: VENZ / Xuất xứ: Thailand / Công suất (W): 2200 / Lưu lượng (m3/h): 12 /
6.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: JB / Xuất xứ: - / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
6.100.000 ₫
20
Hãng sản xuất: EBARA / Xuất xứ: - / Công suất (W): 450 / Lưu lượng (m3/h): 2.7 /
6.350.000 ₫
21
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: - / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
6.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: - / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
6.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: - / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
6.800.000 ₫
24
Hãng sản xuất: CS / Xuất xứ: Italy / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (m3/h): 50 /
6.800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: - / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 /
11.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Varem / Xuất xứ: Ý /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Marino / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng