• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 645.679
Gian hàng chuyên nghiệp
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
79 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: CML / Loại: - / Xuất xứ: Vietnam / Công suất(W): 210 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 33 / Hút sâu(m): 8 / Lưu lượng(m3/h): 34 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
950.000 ₫
2
Hãng sản xuất: THT / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 125 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 30 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 2 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
950.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Swirls / Loại: Bơm bánh răng / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 370 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 38 / Hút sâu(m): 8 / Lưu lượng(m3/h): 40 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
990.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất(W): 230 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 40 / Hút sâu(m): 8 / Lưu lượng(m3/h): 43 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.041.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Swirls / Loại: Bơm bánh răng / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 750 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 66 / Hút sâu(m): 8 / Lưu lượng(m3/h): 70 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.050.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất(W): 230 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 40 / Hút sâu(m): 8 / Lưu lượng(m3/h): 43 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.065.000 ₫
7
Hãng sản xuất: GRH / Loại: Bơm bánh răng thủy lực / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.100.000 ₫
8
Hãng sản xuất: THT / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 370 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 38 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 34 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.100.000 ₫
9
Hãng sản xuất: THT / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 125 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 40 / Hút sâu(m): 32 / Lưu lượng(m3/h): 2 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.234.000 ₫
10
Hãng sản xuất: THT / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 125 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 32 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 2 / Đường kính ống(mm): 34 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.450.000 ₫
11
Hãng sản xuất: NAGAKI / Công suất(W): 250 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 60 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 3 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.450.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Bơm bánh răng / Xuất xứ: Đài Loan / Công suất(W): 750 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.550.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại: Bơm bánh răng tăng áp / Xuất xứ: Đài Loan / Công suất(W): 375 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 36 / Hút sâu(m): 8 / Lưu lượng(m3/h): 45 / Đường kính ống(mm): 34 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.868.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất(W): 230 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 40 / Hút sâu(m): 8 / Lưu lượng(m3/h): 43 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
2.100.000 ₫
15
Hãng sản xuất: THT / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 1500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 40 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 40 / Đường kính ống(mm): 34 / Trọng lượng (Kg): 0 /
2.150.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại: - / Xuất xứ: Đài Loan / Công suất(W): 370 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 32 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 43 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 9.5 /
2.300.000 ₫
17
Hãng sản xuất: THT / Loại: - / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất(W): 1100 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.457.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại: - / Xuất xứ: Đài Loan / Công suất(W): 370 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 36 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 45 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 9.5 /
3.560.000 ₫
19
Hãng sản xuất: THT / Loại: - / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất(W): 1500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 10 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.585.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại: - / Xuất xứ: .Đài Loan / Công suất(W): 370 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 38 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 46 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 9.5 /
3.644.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Teco / Loại: Bơm bánh răng tăng áp / Xuất xứ: Đài Loan / Công suất(W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
4.700.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại: - / Xuất xứ: .Đài Loan / Công suất(W): 750 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 44 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 54 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 9.5 /
7.250.000 ₫
23
Hãng sản xuất: VARISCO / Loại: - / Xuất xứ: United States / Công suất(W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 300 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
42.300.000 ₫
24
Hãng sản xuất: APP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 400 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 230 / Đường kính ống(mm): 13 /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: APP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 1500 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 800 / Đường kính ống(mm): 25 /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: APP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 750 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 580 / Đường kính ống(mm): 29 /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: APP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 3700 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 1580 / Đường kính ống(mm): 40 /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: APP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 3700 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 2500 / Đường kính ống(mm): 50 /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: APP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 5500 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 3330 / Đường kính ống(mm): 75 /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: APP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 7500 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 4300 / Đường kính ống(mm): 80 /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: APP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 22000 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 8300 / Đường kính ống(mm): 100 /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: BODEN / Loại: - / Xuất xứ: China / Công suất(W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 4000 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: BODEN / Loại: - / Xuất xứ: China / Công suất(W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Botou / Loại: - / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 5500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 1440 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 5 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Botou / Loại: - / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 7500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 1440 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Botou / Loại: - / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 22000 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 970 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 18 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Botou / Loại: - / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Ntp / Loại: Bơm bánh răng / Xuất xứ: Đài Loan / Công suất(W): 250 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 25 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 2760 / Đường kính ống(mm): 25 / Trọng lượng (Kg): 7.5 /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: LEPONO / Công suất(W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 12 / Hút sâu(m): 8 / Lưu lượng(m3/h): 50 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: LEPONO / Công suất(W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 17 / Hút sâu(m): 8 / Lưu lượng(m3/h): 17 / Đường kính ống(mm): 34 / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: LEPONO / Công suất(W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 46 / Hút sâu(m): 8 / Lưu lượng(m3/h): 17 / Đường kính ống(mm): 34 / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: LEPONO / Công suất(W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 48 / Hút sâu(m): 8 / Lưu lượng(m3/h): 33 / Đường kính ống(mm): 34 / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: LEPONO / Công suất(W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 28 / Hút sâu(m): 8 / Lưu lượng(m3/h): 50 / Đường kính ống(mm): 34 / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: LEPONO / Công suất(W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 9 / Lưu lượng(m3/h): 100 / Đường kính ống(mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: LEPONO / Công suất(W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Cột áp(m): 27 / Hút sâu(m): 8 / Lưu lượng(m3/h): 27 / Đường kính ống(mm): 34 / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >