• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 650.702
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
50 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất : SAKAI / Trọng lượng làm việc (kg): 690 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
60.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất : SAKAI / Trọng lượng làm việc (kg): 600 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
66.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất : SAKAI / Trọng lượng làm việc (kg): 660 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
66.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất : Đang cập nhật / Trọng lượng làm việc (kg): 800 / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
82.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất : SAKAI / Trọng lượng làm việc (kg): 810 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
88.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất : SAKAI / Trọng lượng làm việc (kg): 830 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
95.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất : Hamm / Trọng lượng làm việc (kg): 9800 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
490.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất : Dynapac / Trọng lượng làm việc (kg): 8000 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
505.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất : BOMAG / Trọng lượng làm việc (kg): 8115 / Công suất (kW): 63 / Trọng lượng trống lu (kg): 3965 / Lực rung (kg): 7500 / Bề rộng trống lu (mm): 1500 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
520.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất : Dynapac / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
540.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 16000 / Công suất (kW): 132 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 3160 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
660.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất : SAKAI / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
670.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất : XCMG / Trọng lượng làm việc (kg): 28 / Công suất (kW): 92 / Trọng lượng trống lu (kg): 7000 / Lực rung (kg): 27500 / Bề rộng trống lu (mm): 1523 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
680.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất : SAKAI / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
740.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất : SAKAI / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
750.000.000 ₫
16
Công suất (KW): 2130 / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 1523 / Xuất xứ: - /
760.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất : Dynapac / Trọng lượng làm việc (kg): 28000 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
760.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất : LIUGONG / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Công suất (kW): 95 / Trọng lượng trống lu (kg): 7150 / Lực rung (kg): 27000 / Bề rộng trống lu (mm): 2300 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
780.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất : LONKING / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Công suất (kW): 92 / Trọng lượng trống lu (kg): 7000 / Lực rung (kg): 29000 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
800.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất : Bomag / Trọng lượng làm việc (kg): 8500 / Công suất (kW): 51 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 7100 / Xuất xứ: Đức /
810.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất : Bomag / Trọng lượng làm việc (kg): 8500 / Công suất (kW): 51 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
830.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất : Bomag / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
860.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất : Hamm / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
860.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất : Hamm / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
860.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất : ABG / Trọng lượng làm việc (kg): 28000 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 14500 / Xuất xứ: Mỹ /
873.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất : Hamm / Trọng lượng làm việc (kg): 10000 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 10000 / Xuất xứ: Đức /
890.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất : BOMAG / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 19000 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 8500 / Công suất (kW): 60 / Trọng lượng trống lu (kg): 3500 / Lực rung (kg): 7000 / Bề rộng trống lu (mm): 1676 / Bề dày trống lu (mm): 22 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 8800 / Công suất (kW): 60 / Trọng lượng trống lu (kg): 3900 / Lực rung (kg): 7400 / Bề rộng trống lu (mm): 1676 / Bề dày trống lu (mm): 22 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 14500 / Công suất (kW): 82 / Trọng lượng trống lu (kg): 7000 / Lực rung (kg): 12500 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 25 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 12700 / Công suất (kW): 82 / Trọng lượng trống lu (kg): 5400 / Lực rung (kg): 10000 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 25 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 13050 / Công suất (kW): 82 / Trọng lượng trống lu (kg): 7000 / Lực rung (kg): 11600 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 25 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Công suất (kW): 112 / Trọng lượng trống lu (kg): 5600 / Lực rung (kg): 10700 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 25 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 13600 / Công suất (kW): 93 / Trọng lượng trống lu (kg): 6800 / Lực rung (kg): 12200 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 25 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 15350 / Công suất (kW): 112 / Trọng lượng trống lu (kg): 8200 / Lực rung (kg): 13200 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 35 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 15350 / Công suất (kW): 112 / Trọng lượng trống lu (kg): 8200 / Lực rung (kg): 13200 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 35 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 15250 / Công suất (kW): 112 / Trọng lượng trống lu (kg): 8100 / Lực rung (kg): 13100 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 35 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 21000 / Công suất (kW): 142 / Trọng lượng trống lu (kg): 14050 / Lực rung (kg): 20700 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 50 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 21000 / Công suất (kW): 129 / Trọng lượng trống lu (kg): 14050 / Lực rung (kg): 20700 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 35 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 21000 / Công suất (kW): 129 / Trọng lượng trống lu (kg): 14050 / Lực rung (kg): 20700 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 45 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 19000 / Công suất (kW): 142 / Trọng lượng trống lu (kg): 12700 / Lực rung (kg): 18600 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 50 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 18800 / Công suất (kW): 129 / Trọng lượng trống lu (kg): 12200 / Lực rung (kg): 18500 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 35 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 17200 / Công suất (kW): 129 / Trọng lượng trống lu (kg): 10700 / Lực rung (kg): 15800 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 35 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất : BOMAG / Trọng lượng làm việc (kg): 1326 / Công suất (kW): 13 / Trọng lượng trống lu (kg): 663 / Lực rung (kg): 1400 / Bề rộng trống lu (mm): 900 / Bề dày trống lu (mm): 8 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất : BOMAG / Trọng lượng làm việc (kg): 2450 / Công suất (kW): 25 / Trọng lượng trống lu (kg): 1290 / Lực rung (kg): 4500 / Bề rộng trống lu (mm): 1200 / Bề dày trống lu (mm): 13 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >