• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.888
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
676 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: ARWA / Công suất (W): 1.5 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 7.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: ARWA / Công suất (W): 1.5 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 7.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Arwa / Công suất (W): 0 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: ARWA / Công suất (W): 3 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.080.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Awashi / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 8 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.100.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 1300 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 120 / Trọng lượng (kg) : 7 / Xuất xứ: Đức /
1.135.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Lucky Jet / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.150.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 1400 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.170.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 5.5 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: ARWA / Công suất (W): 3 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Arwa / Công suất (W): 0 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 11 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.230.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Oshima / Công suất (W): 1100 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 60 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.240.000 ₫
13
Công suất (W): 1400 / Điện áp (V) : 230 / Áp lực (bar) : 100 / Trọng lượng (kg) : 5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.260.000 ₫
14
Công suất (W): 1200 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 70 / Trọng lượng (kg) : 5.8 /
1.280.000 ₫
15
Hãng sản xuất: INTOUGH / Công suất (W): 1400 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: Singapore /
1.327.416 ₫
16
Hãng sản xuất: INGCO / Công suất (W): 1400 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 7 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.350.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.400.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Bamboo / Công suất (W): 1800 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.440.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 2 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: - /
1.450.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 3 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 13 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.460.000 ₫
21
Hãng sản xuất: JETTA / Công suất (W): 1600 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 130 / Trọng lượng (kg) : 9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.480.000 ₫
22
Công suất (W): 1500 / Áp lực (bar) : 90 / Trọng lượng (kg) : 7 /
1.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Yasu / Công suất (W): 1600 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 80 / Trọng lượng (kg) : 8 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 2000 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 1500 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Ergen / Công suất (W): 1200 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 15 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.550.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất (W): 1000 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.563.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Perfect / Công suất (W): 1800 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 /
1.580.000 ₫
30
Công suất (W): 0 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 /
1.599.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Teklife / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 12.5 /
1.600.000 ₫
32
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.600.000 ₫
33
Hãng sản xuất: KING WASH / Công suất (W): 1500 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.600.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Lutian / Công suất (W): 1600 / Áp lực (bar) : 110 / Trọng lượng (kg) : 11 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.600.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Ergen / Công suất (W): 2300 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 120 / Trọng lượng (kg) : 11 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.600.000 ₫
36
Hãng sản xuất: SKIL / Công suất (W): 1400 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 60 / Trọng lượng (kg) : 4.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.650.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Cater / Công suất (W): 1500 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.650.000 ₫
38
Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 150 / Trọng lượng (kg) : 10 /
1.650.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Awashi / Công suất (W): 1600 / Áp lực (bar) : 8 / Trọng lượng (kg) : 11 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.650.000 ₫
40
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.650.000 ₫
41
Công suất (W): 1300 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 90 / Trọng lượng (kg) : 0 /
1.660.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Graco / Công suất (W): 0 / Áp lực (bar) : 0 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
1.700.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Kocu / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 30 / Trọng lượng (kg) : 21.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.700.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Lutian / Công suất (W): 0 / Áp lực (bar) : 100 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.740.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Lucky Jet / Công suất (W): 3 / Áp lực (bar) : 10 / Trọng lượng (kg) : 11 /
1.800.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>