• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.569
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
114 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: R.O USA / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Xuất xứ: - /
2.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: FUJIE / Cách sử dụng: Dùng cho lọc nước sinh hoạt / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
2.600.000 ₫
3
Hãng sản xuất: HANICO / Cách sử dụng: Dùng cho vòi nước / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: 12 tháng / Công nghệ lọc: - / Tổng lõi lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Taiwan /
2.800.000 ₫
4
Hãng sản xuất: FUJIE / Cách sử dụng: Dùng cho lọc nước sinh hoạt / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: FUJIE / Cách sử dụng: Dùng cho lọc nước sinh hoạt / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
2.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: HAMINCO / Cách sử dụng: Dùng cho lọc nước máy / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.950.000 ₫
7
Hãng sản xuất: HAMINCO / Cách sử dụng: Dùng cho lọc nước máy / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.950.000 ₫
8
Hãng sản xuất: HAMINCO / Cách sử dụng: Dùng cho lọc nước máy / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: HAMINCO / Cách sử dụng: Dùng cho lọc nước máy / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: FUJIE / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Japan /
3.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: FUJIE / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
3.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: HAMINCO / Cách sử dụng: Dùng cho lọc nước máy / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.050.000 ₫
13
Hãng sản xuất: HAMINCO / Cách sử dụng: Dùng cho lọc nước máy / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.100.000 ₫
14
Hãng sản xuất: HAMINCO / Cách sử dụng: Dùng cho lọc nước máy / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.100.000 ₫
15
Hãng sản xuất: FUJIE / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: United States /
3.150.000 ₫
16
Hãng sản xuất: FUJIE / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
3.200.000 ₫
17
Hãng sản xuất: HAMINCO / Cách sử dụng: Dùng cho lọc nước máy / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.200.000 ₫
18
Hãng sản xuất: FUJIE / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
3.300.000 ₫
19
Hãng sản xuất: FUJIE / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
3.300.000 ₫
20
Hãng sản xuất: HAMINCO / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Tổng lõi lọc: 5 Lõi / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.400.000 ₫
21
Hãng sản xuất: HAMINCO / Cách sử dụng: Dùng cho lọc nước máy / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.450.000 ₫
22
Hãng sản xuất: FUJIE / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
3.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: HAMINCO / Cách sử dụng: Dùng cho lọc nước máy / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.600.000 ₫
24
Hãng sản xuất: FUJIE / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
3.650.000 ₫
25
Hãng sản xuất: COWAY / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: NANO / Công suất lọc (lít/giờ): - / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Korea /
3.800.000 ₫
26
Hãng sản xuất: FUJIE / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Xuất xứ: United States /
3.800.000 ₫
27
Hãng sản xuất: FUJIE / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: United States /
3.800.000 ₫
28
Hãng sản xuất: HAMINCO / Cách sử dụng: Dùng cho lọc nước máy / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
4.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: COWAY / Cách sử dụng: - / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 5 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 7.3 / Xuất xứ: Korea /
4.400.000 ₫
30
Hãng sản xuất: COWAY / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: 6 tháng / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 8 lít/ giờ / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Korea /
5.300.000 ₫
31
Hãng sản xuất: CNC / Cách sử dụng: Dùng cho lọc nước sinh hoạt / Tuổi thọ nến lọc: 12 tháng / Công nghệ lọc: UF / Công suất lọc (lít/giờ): - / Trọng lượng (kg): 22 / Xuất xứ: Korea /
5.500.000 ₫
32
Hãng sản xuất: CNC / Công nghệ lọc: UF / Công suất lọc (lít/giờ): 30 lit/giờ / Xuất xứ: Korea /
5.500.000 ₫
33
Hãng sản xuất: COWAY / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: NANO / Công suất lọc (lít/giờ): 120 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Korea /
5.600.000 ₫
34
Hãng sản xuất: COWAY / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 8 lít/ giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
5.800.000 ₫
35
Hãng sản xuất: COWAY / Cách sử dụng: - / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): - / Trọng lượng (kg): 6.3 / Xuất xứ: - /
7.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: - / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 12 lit/giờ / Trọng lượng (kg): 27 / Xuất xứ: Korea /
9.100.000 ₫
37
Hãng sản xuất: COWAY / Công nghệ lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): 3.2 lít/ giờ / Xuất xứ: Korea /
14.600.000 ₫
38
Hãng sản xuất: KAROFI / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: 12 tháng / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: KAROFI / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: 12 tháng / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
40
Cột lọc: Cột lọc R.O/ Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 15 lít/giờ / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: HANICO / Cách sử dụng: Dùng cho vòi nước / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Russia /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: IRICO / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: KAROFI / Cách sử dụng: Dùng cho bồn rửa / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: IRICO / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: IRICO / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  3  >