• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.250
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
57 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Ligi / Xuất xứ: Đài Loan / Áp suất đo tối đa (Mpa): 2 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 34474 /
380.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Ligi / Xuất xứ: Đài Loan / Áp suất đo tối đa (Mpa): 2 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 34474 /
450.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Ligi / Xuất xứ: Đài Loan / Áp suất đo tối đa (Mpa): 2 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 34474 /
550.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Kripsol / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
550.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Tanaka / Xuất xứ: Japan / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
620.000 ₫
6
Hãng sản xuất: TANAKA / Xuất xứ: Japan / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
650.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Wise / Xuất xứ: Korea / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
750.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Suku / Xuất xứ: Đức / Áp suất đo tối đa (Mpa): 60 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 100000 /
750.000 ₫
9
Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 160 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
1.350.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Suku / Xuất xứ: Đức / Áp suất đo tối đa (Mpa): 60 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 100000 /
1.350.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Suku / Xuất xứ: Đức / Áp suất đo tối đa (Mpa): 160 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 60000 /
1.750.000 ₫
12
Hãng sản xuất: WIKA / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 500 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
1.850.000 ₫
13
Hãng sản xuất: HAWK GAUGE CO. / Xuất xứ: Taiwan / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
3.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: HAWK GAUGE CO. / Xuất xứ: Taiwan / Áp suất tối đa (Mpa): 100 /
4.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Kimo / Xuất xứ: France / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
6.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Kimo / Xuất xứ: - / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
6.900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Kripsol / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
7.800.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Fluke / Xuất xứ: - / Áp suất đo tối đa (Mpa): 700 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): -97 /
32.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: HAWK GAUGE CO. / Xuất xứ: Taiwan / Áp suất tối đa (Mpa): 100 /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: NEW-FLOW / Xuất xứ: Taiwan / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: NEW-FLOW / Xuất xứ: Taiwan / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: TECSIS / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 100 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: WIKA / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: WIKA / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: WIKA / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: WIKA / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: WIKA / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: WIKA / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: WIKA / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: WIKA / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: WIKA / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: WIKA / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: WIKA / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: WIKA / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: WIKA / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: WIKA / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: WIKA / Xuất xứ: Germany / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Aslantis / Xuất xứ: Taiwan / Áp suất đo tối đa (Mpa): 0 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Wise / Xuất xứ: Korea / Áp suất đo tối đa (Mpa): 10000 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0.01 /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Wise / Xuất xứ: Korea / Áp suất đo tối đa (Mpa): 10000 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0.01 /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Wise / Xuất xứ: Korea / Áp suất đo tối đa (Mpa): 10000 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0.01 /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Wise / Xuất xứ: Korea / Áp suất đo tối đa (Mpa): 10000 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0.01 /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: Wise / Xuất xứ: Korea / Áp suất đo tối đa (Mpa): 10000 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0.01 /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: Wise / Xuất xứ: Korea / Áp suất đo tối đa (Mpa): 10000 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0.01 /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: Wise / Xuất xứ: Korea / Áp suất đo tối đa (Mpa): 10000 / Giá trị thang đo nhỏ nhất(Pa): 0.01 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >