• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.694
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
33 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Bosch / Áp lực phun (bar): 100 / Lưu lượng (lít/giờ): 300 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 5.53 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.190.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Lutian / Lưu lượng (lít/giờ): 500 / Công suất (W): 1400 / Trọng lượng (kg): 6.7 /
2.200.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Kyodo / Áp lực phun (bar): 0 / Lưu lượng (lít/giờ): 300 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 1000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: indonesia /
2.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: V-JET / Áp lực phun (bar): 130 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 10.5 / Xuất xứ: China /
3.150.000 ₫
5
Hãng sản xuất: V-JET / Áp lực phun (bar): 550 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 30000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
4.260.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Áp lực phun (bar): 130 / Lưu lượng (lít/giờ): 480 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 22 / Xuất xứ: - /
4.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Áp lực phun (bar): 145 / Lưu lượng (lít/giờ): 500 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 2100 / Trọng lượng (kg): 13.3 / Xuất xứ: Ý /
8.150.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Jetta / Áp lực phun (bar): 90 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 34 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.190.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Áp lực phun (bar): 110 / Lưu lượng (lít/giờ): 840 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 44 / Xuất xứ: - /
10.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Jetta / Áp lực phun (bar): 120 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.350.000 ₫
11
Hãng sản xuất: LUTIAN / Áp lực phun (bar): 150 / Lưu lượng (lít/giờ): 360l/h / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1430 / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 63 / Xuất xứ: China /
12.200.000 ₫
12
Hãng sản xuất: V-JET / Áp lực phun (bar): 190 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 4000 / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: China /
12.300.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Dolphin / Áp lực phun (bar): 125 / Lưu lượng (lít/giờ): 888 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: China /
13.700.000 ₫
14
Hãng sản xuất: LUTIAN / Áp lực phun (bar): 150 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 56 / Xuất xứ: - /
14.300.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Áp lực phun (bar): 100 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 2250 / Trọng lượng (kg): 49.5 / Xuất xứ: - /
14.900.000 ₫
16
Hãng sản xuất: V-JET / Áp lực phun (bar): 200 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 5500 / Trọng lượng (kg): 67 / Xuất xứ: China /
16.250.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Jetta / Áp lực phun (bar): 150 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: Trung Quốc /
16.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: V-JET / Áp lực phun (bar): 250 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 7500 / Trọng lượng (kg): 75 / Xuất xứ: China /
17.700.000 ₫
19
Hãng sản xuất: V-JET / Áp lực phun (bar): 250 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 5000 / Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: China /
27.500.000 ₫
20
Hãng sản xuất: V-JET / Áp lực phun (bar): 200 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 5500 / Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: China /
31.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Kränzle / Áp lực phun (bar): 160 / Lưu lượng (lít/giờ): 660 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1400 / Công suất (W): 2500 / Trọng lượng (kg): 41 / Xuất xứ: Germany /
33.400.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Sumika / Áp lực phun (bar): 280 / Lưu lượng (lít/giờ): 960 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 9750 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Đài Loan /
36.300.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Kränzle / Áp lực phun (bar): 195 / Lưu lượng (lít/giờ): 480 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1400 / Công suất (W): 2500 / Trọng lượng (kg): 41 / Xuất xứ: Germany /
37.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Toolman / Áp lực phun (bar): 200 / Lưu lượng (lít/giờ): 900 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 5625 / Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: Vietnam /
38.900.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Lavor / Áp lực phun (bar): 30 / Lưu lượng (lít/giờ): 900 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 7000 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Italy /
42.900.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Lutian / Áp lực phun (bar): 300 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 11000 / Trọng lượng (kg): 210 / Xuất xứ: Trung Quốc /
53.990.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Lavor / Áp lực phun (bar): 200 / Lưu lượng (lít/giờ): 900 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 132 / Xuất xứ: Ý /
58.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Cleanvac / Áp lực phun (bar): 200 / Lưu lượng (lít/giờ): 840 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1400 / Công suất (W): 4000 / Trọng lượng (kg): 112 / Xuất xứ: Turkey /
60.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: V-JET / Áp lực phun (bar): 300 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 11000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
106.500.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Áp lực phun (bar): 350 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 12000 / Trọng lượng (kg): 150 / Xuất xứ: Italy /
117.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: V-JET / Áp lực phun (bar): 500 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 11500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
195.200.000 ₫
32
Hãng sản xuất: KOCU / Áp lực phun (bar): 186 / Lưu lượng (lít/giờ): 12.6 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 4800 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: PROJET / Áp lực phun (bar): 280 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 15000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng