• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 658.126
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
35 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Chiều dài dây nguồn (m): 1 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
260.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Gomes / Công suất (W): 600 / Năng lượng sử dụng: Điện / Trọng lượng (kg): 0 /
310.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
338.000 ₫
4
Hãng sản xuất: INGCO / Công suất (W): 400 / Lưu lượng khí (m3/phút): 3 / Tốc độ vòng quay (rpm): 13000 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
340.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Osuka / Công suất (W): 910 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
350.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Durabe / Công suất (W): 610 / Lưu lượng khí (m3/phút): 2.8 / Tốc độ vòng quay (rpm): 16000 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
350.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Skil / Công suất (W): 600 / Lưu lượng khí (m3/phút): 3 / Tốc độ vòng quay (rpm): 16000 / Chiều dài dây nguồn (m): 3 / Trọng lượng (kg): 0.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
350.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
385.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 500 / Lưu lượng khí (m3/phút): 3 / Tốc độ vòng quay (rpm): 1600 / Chiều dài dây nguồn (m): 1.9 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: - /
450.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 600 / Lưu lượng khí (m3/phút): 2.29 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
450.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 600 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
450.000 ₫
12
Hãng sản xuất: MPT / Công suất (W): 400 / Lưu lượng khí (m3/phút): 3 / Tốc độ vòng quay (rpm): 14000 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: INGCO / Công suất (W): 600 / Lưu lượng khí (m3/phút): 3.5 / Tốc độ vòng quay (rpm): 16000 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
503.000 ₫
14
Hãng sản xuất: MPT / Công suất (W): 600 / Lưu lượng khí (m3/phút): 4 / Tốc độ vòng quay (rpm): 16000 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
563.000 ₫
15
Hãng sản xuất: INGCO / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
600.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Maxpro / Công suất (W): 400 / Lưu lượng khí (m3/phút): 3 / Tốc độ vòng quay (rpm): 14000 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
620.000 ₫
17
Hãng sản xuất: DCA / Công suất (W): 680 / Lưu lượng khí (m3/phút): 1.6 / Tốc độ vòng quay (rpm): 16300 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
620.000 ₫
18
Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 1.75 / Xuất xứ: - /
622.200 ₫
19
Hãng sản xuất: Maxpro / Công suất (W): 600 / Lưu lượng khí (m3/phút): 3 / Tốc độ vòng quay (rpm): 14000 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
680.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 800 / Lưu lượng khí (m3/phút): 4.5 / Tốc độ vòng quay (rpm): 15000 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 2.1 / Xuất xứ: - /
720.000 ₫
21
Hãng sản xuất: INGCO / Công suất (W): 800 / Năng lượng sử dụng: Điện / Trọng lượng (kg): 2.75 / Xuất xứ: - /
720.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
756.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Skil / Công suất (W): 600 / Lưu lượng khí (m3/phút): 3 / Tốc độ vòng quay (rpm): 16000 / Chiều dài dây nguồn (m): 3 / Chiều dài thân máy (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1 /
780.000 ₫
24
Hãng sản xuất: OZITO / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Úc /
790.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Lacela / Công suất (W): 610 / Lưu lượng khí (m3/phút): 2.8 / Tốc độ vòng quay (rpm): 16000 / Chiều dài dây nguồn (m): 2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
800.000 ₫
26
Hãng sản xuất: FEG / Công suất (W): 600 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 13000 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
840.000 ₫
27
Hãng sản xuất: DURABE / Công suất (W): 620 / Lưu lượng khí (m3/phút): 2.8 / Tốc độ vòng quay (rpm): 16000 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Chiều dài thân máy (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
850.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Maxpro / Công suất (W): 600 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
950.000 ₫
29
Công suất (W): 600 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
990.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Dewalt / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 4.5 / Tốc độ vòng quay (rpm): 16000 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.250.000 ₫
31
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 650 / Lưu lượng khí (m3/phút): 2.8 / Tốc độ vòng quay (rpm): 15000 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.850.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Bosch / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 2.7 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Chiều dài thân máy (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 /
1.990.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Greenwork / Công suất (W): 40 / Lưu lượng khí (m3/phút): 1000 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2000 / Chiều dài dây nguồn (m): 2 / Trọng lượng (kg): 1.2 /
5.790.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 0 / Năng lượng sử dụng: Pin / Trọng lượng (kg): 3.5 /
7.099.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 2700 / Lưu lượng khí (m3/phút): 1200 / Tốc độ vòng quay (rpm): 7100 / Chiều dài dây nguồn (m): 0 / Trọng lượng (kg): 10.9 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.730.000 ₫