• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 660.807
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
355 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Maruson / Công suất (VA): 15000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
2
Hãng sản xuất: Maruson / Công suất (VA): 30000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: Maruson / Công suất (VA): 40000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: Maruson / Công suất (VA): 15000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: 12V/7Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: Maruson / Công suất (VA): 15000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: APOLLO / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 12h / Điện áp ra: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: APOLLO / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: APOLLO / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: APOLLO / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: OnePower / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: APOLLO / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: OnePower / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 6 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: APOLLO / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: DOSAN / Công suất (VA): 10000 / Thời gian lưu điện tối đa: 14 phút / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 30000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 30000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: SOROTEC / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu, 3 ổ ra, RS-232/
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Zlpower / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : -/ Điện áp ra: 220V, 230V, 240V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: RS-232/
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Zlpower / Công suất (VA): 10000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 7 giờ / Dung lượng Pin: 16 x 12V/7.2AH / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Zlpower / Công suất (VA): 10000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 7 giờ / Dung lượng Pin: 16 x 12V/7.2AH / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Zlpower / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : -/ Điện áp ra: 220V, 230V, 240V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, RS-232/
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Zlpower / Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : -/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, RS-232, Màn hình LCD/
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Hyundai / Công suất (VA): 15000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 400 V / Điện áp vào : 380V±20%/ Điện áp ra: 400V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2.5 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block, Màn hình LCD, Có đường vào và ra cho dây dẫn Internet, USB/
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Zlpower / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 9 phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : -/ Điện áp ra: 220V, 230V, 240V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: RS-232/
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Hyundai / Công suất (VA): 100000 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra 1: 400 V / Điện áp vào : 400V, 380V±20%/ Điện áp ra: 230V±10%, 400V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block, Màn hình LCD, Có đường vào và ra cho dây dẫn Internet, USB/
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 525 / Thời gian lưu điện tối đa: 3 Phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 5000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 3 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Zlpower / Công suất (VA): 100000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 7 giờ / Dung lượng Pin: 16 x 12V/7.2AH / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Hyundai / Công suất (VA): 8750 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp vào : 380V±20%/ Điện áp ra: 400V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 3 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block, Màn hình LCD, Có đường vào và ra cho dây dẫn Internet, USB/
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Maruson / Công suất (VA): 1100 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra: 240 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Zlpower / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : -/ Điện áp ra: 220V, 230V, 240V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: RS-232/
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Ares / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 40 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 165V, 260V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 6 x 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block, RS-232, Có đường vào và ra cho dây dẫn Internet, RJ-45/
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: SOROTEC / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút / Điện áp ra: 220 V / Hiển thị, giao tiếp: RS-232, Có đường vào và ra cho dây dẫn Internet/
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: SOROTEC / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra: 220 V / Dung lượng Pin: 12V/7Ah
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: SOROTEC / Công suất (VA): 1500 / Thời gian lưu điện tối đa: 25 phút / Điện áp ra: 220 V
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 1500 / Thời gian lưu điện tối đa: 50 phút / Điện áp ra: 230 V
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Hyundai / Công suất (VA): 10000 / Thời gian lưu điện tối đa: 60 phút / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 6 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 6 giờ / Dung lượng Pin: 3 x 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra, RS-232, Màn hình LCD, RJ-45/
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: SOROTEC / Công suất (VA): 2000 / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 4.2 giờ / Dung lượng Pin: 6 x 12V/9AH / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 2500 / Thời gian lưu điện tối đa: 30 phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 110V, 220V, 230V, 120 V, 100 V/ Điện áp ra: 220V, 110V, 230V, 120V, 240V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Micro / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 12 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/4.5AH / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Ares / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 25 phút / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 4 giờ / Dung lượng Pin: 24V-DC / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, RS-232, Màn hình LCD, RJ-11/
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: Ares / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 30 phút / Điện áp ra 1: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: SOROTEC / Công suất (VA): 10000 / Thời gian lưu điện tối đa: 300 phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V±3%/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra, RS-232, Màn hình LCD, RJ-11, Có đường vào và ra cho dây dẫn Internet, RJ-45/
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: Huyndai / Công suất (VA): 1000 / Điện áp ra: 220 V / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>