• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 641.060
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
34 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (mét/phút): 200 / Công suất (W): 600 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: China /
1.500.000 ₫
2
Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (mét/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Ba lan /
1.900.000 ₫
3
Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (mét/phút): 200 / Công suất (W): 600 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.980.000 ₫
4
Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (mét/phút): 450 / Công suất (W): 1200 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 6.2 / Xuất xứ: - /
2.200.000 ₫
5
Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (mét/phút): 15000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 12 / Trọng lượng (kg): 0.96 / Xuất xứ: Japan /
2.200.000 ₫
6
/ Tốc độ không tải (mét/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.300.000 ₫
7
/ Tốc độ không tải (mét/phút): 500 / Công suất (W): 1200 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: China /
2.400.000 ₫
8
Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (mét/phút): 380 / Công suất (W): 940 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 6.2 / Xuất xứ: - /
2.560.000 ₫
9
Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (mét/phút): 0 / Công xuất (W): 940 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 6.3 / Xuất xứ: China /
2.750.000 ₫
10
Công suất (W): 375 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.350.000 ₫
11
Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp/ Tốc độ không tải (mét/phút): 270 / Công suất (W): 650 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.380.000 ₫
12
Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (mét/phút): 16 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0.8 / Xuất xứ: Japan /
3.970.000 ₫
13
Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.000.000 ₫
14
Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Úc /
4.000.000 ₫
15
Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (mét/phút): 0 / Công suất (W): 375 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 24 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.100.000 ₫
16
Chức năng: Mài bóng/ Tốc độ không tải (mét/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0.8 / Xuất xứ: Japan /
4.400.000 ₫
17
Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (mét/phút): 300 / Công suất (W): 710 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 3.2 / Xuất xứ: Swaziland /
4.400.000 ₫
18
Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (mét/phút): 16000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Đài Loan /
4.448.000 ₫
19
Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (mét/phút): 1700 / Công suất (W): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: - /
4.500.000 ₫
20
Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (mét/phút): 17 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Japan /
4.990.000 ₫
21
Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Tốc độ không tải (mét/phút): 3000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Japan /
5.500.000 ₫
22
Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, / Tốc độ không tải (mét/phút): 400 / Công xuất (W): 850 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 4.8 / Xuất xứ: Japan /
5.560.000 ₫
23
Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (mét/phút): 420 / Công suất (W): 1020 / Độ ồn (dB): 88 / Trọng lượng (kg): 5.2 / Xuất xứ: - /
5.700.000 ₫
24
Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Tốc độ không tải (mét/phút): 3500 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0.7 / Xuất xứ: Japan /
5.990.000 ₫
25
Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, / Tốc độ không tải (mét/phút): 350 / Công xuất (W): 940 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 7.3 / Xuất xứ: Japan /
6.528.000 ₫
26
Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, / Tốc độ không tải (mét/phút): 500 / Công xuất (W): 1200 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 5.9 / Xuất xứ: Japan /
6.730.000 ₫
27
Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, / Tốc độ không tải (mét/phút): 270 / Công xuất (W): 650 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: Japan /
6.950.000 ₫
28
Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (mét/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
8.500.000 ₫
29
Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (mét/phút): 1050 / Công suất (W): 300 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 350 / Xuất xứ: - /
19.000.000 ₫
30
Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 310 / Xuất xứ: Việt Nam /
45.000.000 ₫
31
Chức năng: Chà nhám, Mài bóng, Điều tốc vô cấp, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 350 / Công xuất (W): 950 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 7.3 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
32
Chức năng: Chà nhám, Mài bóng, / Tốc độ không tải (mét/phút): 0 / Công xuất (W): 900 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Australia /
Liên hệ gian hàng
33
Chức năng: Chà nhám, Mài bóng, / Tốc độ không tải (mét/phút): 0 / Công xuất (W): 730 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Australia /
Liên hệ gian hàng
34
Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (mét/phút): 0 / Công suất (W): 1010 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 5.09 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng