• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 643.396
Gian hàng chuyên nghiệp
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
14 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Thực phẩm xanh / Sản lượng (Kg/h): 1 / Công suất (HP): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.800.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Thực phẩm xanh / Sản lượng (Kg/h): 7 / Công suất (HP): 4 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.800.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Máy Thực Phẩm Xanh / Sản lượng (Kg/h): 5 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.850.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Sản lượng (Kg/h): 20 / Công suất (HP): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.950.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Máy Thực Phẩm Xanh / Sản lượng (Kg/h): 7 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Máy Thực Phẩm Xanh / Sản lượng (Kg/h): 10 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.350.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Thực phẩm xanh / Sản lượng (Kg/h): 5 / Công suất (HP): 0.37 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.350.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Sản lượng (Kg/h): 30 / Công suất (HP): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.750.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Sản lượng (Kg/h): 500 / Công suất (HP): 1 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Máy Thực Phẩm Xanh / Sản lượng (Kg/h): 15 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.280.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Máy Thực Phẩm Xanh / Sản lượng (Kg/h): 17 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.350.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Thực phẩm xanh / Sản lượng (Kg/h): 20 / Công suất (HP): 2 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.100.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Thực phẩm xanh / Sản lượng (Kg/h): 25 / Công suất (HP): 2 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.100.000 ₫
14
Hãng sản xuất: - / Sản lượng (Kg/h): 800 / Công suất (HP): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng