• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 657.623
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
423 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
600.000 ₫
2
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 70 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: - /
630.000 ₫
3
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 70 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
680.000 ₫
4
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 70 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
680.000 ₫
5
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: - /
690.000 ₫
6
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
699.000 ₫
7
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: - /
700.000 ₫
8
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 60 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
780.000 ₫
9
Hãng sản xuất: UNIC / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
798.000 ₫
10
Hãng sản xuất: TOPEX / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu xách tay / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bắng cơ và hơi /
900.000 ₫
12
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: STAR / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 85 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: Bằng cơ /
900.000 ₫
14
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
900.000 ₫
15
Hãng sản xuất: TRIPOD SCREEN / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 70 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
900.000 ₫
16
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
900.000 ₫
18
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 0 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
900.000 ₫
19
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 70 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: - /
900.000 ₫
20
Hãng sản xuất: HERIN / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 70 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
900.000 ₫
21
Loại màn: Màn chiếu treo tường / Đặc tả (inch): 120 /
900.000 ₫
22
Hãng sản xuất: HERIN / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 70 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
900.000 ₫
23
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 99 / Chất liệu: Vải / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
950.000 ₫
24
Hãng sản xuất: TOPEX / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
950.000 ₫
25
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 70 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
950.000 ₫
26
Hãng sản xuất: UNIC / Loại màn: Màn chiếu điện 3 chân / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
950.000 ₫
27
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
950.000 ₫
28
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
960.000 ₫
29
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu treo tường / Đặc tả (inch): 113 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
990.000 ₫
30
Hãng sản xuất: TOPEX / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
1.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: GRANDVIEW / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 70 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: HERIN / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 80 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.100.000 ₫
33
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 0 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bắng động cơ /
1.100.000 ₫
34
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 84 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.100.000 ₫
35
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 84 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: - /
1.200.000 ₫
36
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 0 / Chất liệu: Vải / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: Bắng động cơ /
1.200.000 ₫
37
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.200.000 ₫
38
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu treo tường / Đặc tả (inch): 136 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.200.000 ₫
39
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 84 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bắng cơ và hơi /
1.200.000 ₫
40
Hãng sản xuất: HERIN / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 84 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.200.000 ₫
41
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 170 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: - /
1.200.000 ₫
42
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 84 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
1.238.000 ₫
43
Hãng sản xuất: TOPEX / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.250.000 ₫
44
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 105 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
1.300.000 ₫
45
Hãng sản xuất: UNIC / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: MaxWhite / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.300.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>