• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.678
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
107 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Công suất (kg/h): 650 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
580.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Công suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 13.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
700.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Châu Tân / Công suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
984.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - /
1.000.000 ₫
5
Công suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 2.9 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.100.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kg/h): 3 / Công suất động cơ (kW): 0.65 / Tốc độ (v/p): 18000 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.200.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kg/h): 3 / Công suất động cơ (kW): 650 / Tốc độ (v/p): 18000 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.290.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Chao Bao / Công suất (kg/h): 20 / Công suất động cơ (kW): 1.5 / Tốc độ (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.370.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Chao Bao / Công suất (kg/h): 20 / Công suất động cơ (kW): 1.5 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.459.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kg/h): 5 / Công suất động cơ (kW): 1.8 / Tốc độ (v/p): 25000 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.690.000 ₫
11
Công suất (kg/h): 60 / Công suất động cơ (kW): 1100 / Tốc độ (v/p): 2800 / Trọng lượng (kg): 23 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.700.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Công suất (kg/h): 30 / Công suất động cơ (kW): 2200 / Tốc độ (v/p): 1400 / Trọng lượng (kg): 28 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Công suất (kg/h): 40 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Tốc độ (v/p): 4500 / Trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.799.000 ₫
14
Công suất (kg/h): 25 / Công suất động cơ (kW): 3 / Tốc độ (v/p): 4200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.870.000 ₫
15
Công suất (kg/h): 25 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Tốc độ (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.890.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Công suất (kg/h): 20 / Công suất động cơ (kW): 2200 / Tốc độ (v/p): 1400 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.890.000 ₫
17
Công suất (kg/h): 20 / Công suất động cơ (kW): 3 / Tốc độ (v/p): 1600 / Trọng lượng (kg): 10 /
2.990.000 ₫
18
Hãng sản xuất: - / Công suất (kg/h): 95 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Tốc độ (v/p): 4500 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.990.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Công suất (kg/h): 1 / Công suất động cơ (kW): 3 / Tốc độ (v/p): 25000 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.990.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật /
3.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kg/h): 8 / Công suất động cơ (kW): 2 / Tốc độ (v/p): 25000 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.060.000 ₫
23
Công suất (kg/h): 30 / Công suất động cơ (kW): 3 / Tốc độ (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.090.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 1.8 / Tốc độ (v/p): 29000 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.200.000 ₫
25
Công suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 1.5 / Tốc độ (v/p): 1490 / Trọng lượng (kg): 18 /
3.200.000 ₫
26
Hãng sản xuất: - / Công suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.500.000 ₫
27
Công suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 220 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.600.000 ₫
28
Công suất (kg/h): 50 / Công suất động cơ (kW): 5.5 / Tốc độ (v/p): 4200 / Trọng lượng (kg): 52 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.790.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Công suất (kg/h): 25 / Công suất động cơ (kW): 0.37 / Tốc độ (v/p): 170 / Trọng lượng (kg): 32 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.970.000 ₫
30
Công suất (kg/h): 50 / Công suất động cơ (kW): 5.5 / Tốc độ (v/p): 4200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.190.000 ₫
31
Công suất (kg/h): 30 / Công suất động cơ (kW): 3.5 / Tốc độ (v/p): 4200 / Trọng lượng (kg): 49 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.199.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Minh Phát / Công suất (kg/h): 50 / Công suất động cơ (kW): 3.5 / Tốc độ (v/p): 2800 / Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.290.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kg/h): 30 / Công suất động cơ (kW): 550 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 23 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.500.000 ₫
34
Công suất (kg/h): 40 / Công suất động cơ (kW): 3 / Tốc độ (v/p): 4200 / Trọng lượng (kg): 25 /
4.500.000 ₫
35
Công suất (kg/h): 20 / Công suất động cơ (kW): 3 / Tốc độ (v/p): 4200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.990.000 ₫
36
Công suất (kg/h): 40 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Tốc độ (v/p): 4000 / Trọng lượng (kg): 51 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
37
Công suất (kg/h): 40 / Công suất động cơ (kW): 3 / Tốc độ (v/p): 4000 / Trọng lượng (kg): 51 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.090.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Kag / Công suất (kg/h): 30 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.280.000 ₫
39
Công suất (kg/h): 30 / Công suất động cơ (kW): 1.1 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 46 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.490.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kg/h): 1500 / Công suất động cơ (kW): 1.5 / Tốc độ (v/p): 2800 / Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.500.000 ₫
41
Công suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
5.500.000 ₫
42
Hãng sản xuất: - / Công suất (kg/h): 40 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Tốc độ (v/p): 4500 / Trọng lượng (kg): 23 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: - / Công suất (kg/h): 40 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Tốc độ (v/p): 4500 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
44
Công suất (kg/h): 100 / Công suất động cơ (kW): 4 / Tốc độ (v/p): 1450 / Trọng lượng (kg): 85 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.950.000 ₫
45
Hãng sản xuất: - / Công suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 1.1 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 78 /
7.799.000 ₫
Trang:  1  2  3  >