• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 643.448
Gian hàng chuyên nghiệp
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
30 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Pegasus / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 20 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 12 / Trọng lượng(kg): 100 /
3.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Pegasus / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0.1 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
3.600.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Pegasus / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0.18 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
4.550.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 0.3 / Đường kính(mm): 480 / Chiều cao(mm): 1800 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 50 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 8 / Trọng lượng(kg): 0 /
5.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Pegasus / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0.23 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
6.800.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Pegasus / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0.33 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
7.600.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Pegasus / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0.6 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
8.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Pegasus / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0.5 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
8.900.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 0.5 / Đường kính(mm): 600 / Chiều cao(mm): 1800 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 50 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 8 / Trọng lượng(kg): 0 /
9.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 0.4 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
12.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Pegasus / Xuất xứ: Đài Loan / Dung tích(m3): 1 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
12.750.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Fusheng / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 0.3 / Đường kính(mm): 490 / Chiều cao(mm): 1770 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 13.5 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 12 / Trọng lượng(kg): 337 /
14.200.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 0.7 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
16.900.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Fusheng / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích(m3): 2 / Đường kính(mm): 975 / Chiều cao(mm): 1878 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
21.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Fusheng / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 0.66 / Đường kính(mm): 780 / Chiều cao(mm): 1560 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 16 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 12 / Trọng lượng(kg): 337 /
24.600.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 2 / Đường kính(mm): 1200 / Chiều cao(mm): 2500 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 50 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 8 / Trọng lượng(kg): 0 /
27.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Fusheng / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích(m3): 2 / Đường kính(mm): 1160 / Chiều cao(mm): 2160 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 10 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 7 / Trọng lượng(kg): 740 /
46.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 3 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 50 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 8 / Trọng lượng(kg): 0 /
46.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 5 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
63.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 4 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
82.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Fusheng / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích(m3): 8 / Đường kính(mm): 1600 / Chiều cao(mm): 4370 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 10 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 7 / Trọng lượng(kg): 2750 /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Fusheng / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích(m3): 3 / Đường kính(mm): 1160 / Chiều cao(mm): 3160 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 10 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 7 / Trọng lượng(kg): 970 /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Fusheng / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích(m3): 0.3 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 1770 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Eutech / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích(m3): 5 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 10 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Fusheng / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích(m3): 10 / Đường kính(mm): 1900 / Chiều cao(mm): 3950 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 10 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 7 / Trọng lượng(kg): 38230 /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Fusheng / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích(m3): 6 / Đường kính(mm): 1600 / Chiều cao(mm): 3345 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 10 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 7 / Trọng lượng(kg): 2235 /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Fusheng / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích(m3): 5 / Đường kính(mm): 1455 / Chiều cao(mm): 3340 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 10 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 7 / Trọng lượng(kg): 2126 /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Eutech / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 2 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Eutech / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0.3 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng