• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.742
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
208 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Công suất (W): 13 / Trọng lượng (Kg): 0.1 /
56.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
580.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1400 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 13000 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: - /
650.000 ₫
4
Hãng sản xuất: GOMES / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1200 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
690.000 ₫
5
Hãng sản xuất: PEFA / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1240 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
700.000 ₫
6
Hãng sản xuất: PEFA / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1300 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
710.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1200 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 12000 / Trọng lượng (Kg): 2.6 / Xuất xứ: - /
750.000 ₫
8
Công suất (W): 1450 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
780.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1300 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1200 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 12000 / Trọng lượng (Kg): 2.6 / Xuất xứ: - /
800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Cromax / Công suất (W): 1400 / Trọng lượng (Kg): 0 /
850.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất (W): 1480 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
868.000 ₫
13
Hãng sản xuất: FEG / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1250 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
950.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Bbk / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1450 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 12800 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
980.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
999.000 ₫
16
Hãng sản xuất: KEN / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1200 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 12000 / Trọng lượng (Kg): 2.6 / Xuất xứ: China /
1.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Dcong / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1800 / Đường kính dao cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 5600 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.050.000 ₫
18
Hãng sản xuất: - / Loại máy: - / Công suất (W): 1400 / Đường kính dao cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.100.000 ₫
19
Hãng sản xuất: PIT / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1200 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 12000 / Trọng lượng (Kg): 14 / Xuất xứ: China /
1.100.000 ₫
20
Hãng sản xuất: KEN / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1200 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 12000 / Trọng lượng (Kg): 2.6 / Xuất xứ: China /
1.100.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Bbk / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1300 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 13000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.100.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Skil / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1250 / Đường kính dao cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 14200 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.100.000 ₫
23
Hãng sản xuất: MAKTEC / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 900 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 12000 / Trọng lượng (Kg): 2.7 / Xuất xứ: China /
1.120.000 ₫
24
Hãng sản xuất: INTOUGH / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.152.756 ₫
25
Hãng sản xuất: Bosch / Công suất (W): 1400 / Trọng lượng (Kg): 2.9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.187.000 ₫
26
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1200 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 12000 / Trọng lượng (Kg): 2.6 / Xuất xứ: - /
1.200.000 ₫
27
Hãng sản xuất: PIT / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1350 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 1200 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.200.000 ₫
28
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1200 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 2.9 / Xuất xứ: China /
1.230.000 ₫
29
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1500 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 12000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.250.000 ₫
30
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1200 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 13000 / Trọng lượng (Kg): 2.9 / Xuất xứ: - /
1.250.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Kynko / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: - /
1.281.000 ₫
32
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1300 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 12000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.300.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Keyang / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 2240 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 1200 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: China /
1.300.000 ₫
34
Hãng sản xuất: KEN / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1200 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 13000 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: China /
1.300.000 ₫
35
Hãng sản xuất: BLACK & DECKER / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1200 / Đường kính dao cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 1500 / Trọng lượng (Kg): 2.8 / Xuất xứ: China /
1.300.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Yato / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1300 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: Ba Lan /
1.380.000 ₫
37
Hãng sản xuất: SKIL / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1200 / Đường kính dao cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 12000 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: China /
1.390.000 ₫
38
Hãng sản xuất: KEN / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1200 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 12000 / Trọng lượng (Kg): 2.6 / Xuất xứ: - /
1.400.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1250 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 14500 / Trọng lượng (Kg): 2.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.400.000 ₫
40
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1200 / Đường kính dao cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 13000 / Trọng lượng (Kg): 2.7 /
1.450.000 ₫
41
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 1800 / Đường kính dao cắt (mm): 180 / Tốc độ không tải (rpm): 5500 / Trọng lượng (Kg): 6.8 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Linsou / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 0 / Đường kính dao cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Junli / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 0 / Đường kính dao cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: China /
1.500.000 ₫
44
Loại máy: Để bàn / Công suất (W): 0 / Đường kính dao cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
45
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Cầm tay / Công suất (W): 0 / Đường kính dao cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 12.35 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.500.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >