• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 650.736
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
13 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: SMART TECH / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 1000 / Số thẻ tích hợp: 1000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
1.700.000 ₫
3
Hãng sản xuất: SMART TECH / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 1000 / Số thẻ tích hợp: 1000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
1.850.000 ₫
4
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 3000 / Số thẻ tích hợp: 3000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
2.550.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 50 / Số thẻ tích hợp: 30 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0.4 / Xuất xứ: - /
3.800.000 ₫
6
Hãng sản xuất: SMART TECH / Chức năng: Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 1500 / Số thẻ tích hợp: 1500 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.800.000 ₫
7
Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: 0.1 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
4.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 3000 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: 0.1 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
4.200.000 ₫
9
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 3000 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
5.900.000 ₫
10
Hãng sản xuất: KEICO / Chức năng: Tích hợp dấu vân tay/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
6.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Chức năng: -, Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 8 / Số thẻ tích hợp: 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
8.700.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Sunsecure / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
9.750.000 ₫
13
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 5000 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
10.000.000 ₫