Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.327.476
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
14 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Công xuất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Số phần chia: 36 / Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
11.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Loại: Tự động / Công xuất (W): 750 / Năng suất (kg/h): 0 / Số phần chia: 36 / Trọng lượng (kg): 188 / Xuất xứ: Trung Quốc /
19.000.000 ₫
3
Loại: - / Công xuất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Số phần chia: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
21.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Loại: Tự động / Công xuất (W): 750 / Năng suất (kg/h): 0 / Số phần chia: 0 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Trung Quốc /
21.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Bán tự động / Công xuất (W): 750 / Năng suất (kg/h): 0 / Số phần chia: 36 / Trọng lượng (kg): 180 / Xuất xứ: Trung Quốc /
21.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Loại: Tự động / Công xuất (W): 1500 / Năng suất (kg/h): 0 / Số phần chia: 0 / Trọng lượng (kg): 188 / Xuất xứ: Trung Quốc /
21.000.000 ₫
7
Loại: - / Công xuất (W): 750 / Năng suất (kg/h): 0 / Số phần chia: 0 / Trọng lượng (kg): 188 / Xuất xứ: Trung Quốc /
21.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Bán tự động / Công xuất (W): 1100 / Năng suất (kg/h): 0 / Số phần chia: 36 / Trọng lượng (kg): 180 / Xuất xứ: Trung Quốc /
21.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Bán tự động / Công xuất (W): 750 / Năng suất (kg/h): 0 / Số phần chia: 36 / Trọng lượng (kg): 188 / Xuất xứ: Trung Quốc /
21.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: DUOQI / Loại: Tự động / Công xuất (W): 75 / Năng suất (kg/h): 0 / Số phần chia: 36 / Trọng lượng (kg): 238 / Xuất xứ: Trung Quốc /
24.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Loại: Tự động / Công xuất (W): 1100 / Năng suất (kg/h): 0 / Số phần chia: 0 / Trọng lượng (kg): 200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
27.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Công xuất (W): 750 / Năng suất (kg/h): 0 / Số phần chia: 30 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
79.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Tự động / Công xuất (W): 1500 / Năng suất (kg/h): 100 / Số phần chia: 30 / Trọng lượng (kg): 450 / Xuất xứ: Trung Quốc /
94.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: - / Loại: Tự động / Công xuất (W): 750 / Năng suất (kg/h): 0 / Số phần chia: 30 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
94.500.000 ₫