Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.333.548
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
123 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: - / Lượng bát rửa: 6 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 9 lít / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 550 / Chiều cao(mm): 500 / Chiều sâu(mm): 437 /
8.820.000 ₫
2
Hãng sản xuất: SUNHOME / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở theo hướng trên dưới / Lượng bát rửa: 6 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 15 lít / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 487 / Chiều cao(mm): 508 / Chiều sâu(mm): 448 /
9.350.000 ₫
3
Hãng sản xuất: ARISTON / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 450 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 600 /
9.700.000 ₫
4
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở theo hướng trên dưới / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 560 / Chiều sâu(mm): 820 /
9.880.000 ₫
5
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Cửa kéo / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 16 lít / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 830 / Chiều sâu(mm): 560 /
11.200.000 ₫
6
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở ngang / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 580 / Chiều sâu(mm): 850 /
11.300.000 ₫
7
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở theo hướng trên dưới / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 16 lít / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều sâu(mm): 0 /
11.800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: - / Kiểu cửa: - / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều sâu(mm): 0 /
11.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở theo hướng trên dưới / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 16 lít / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 580 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 600 /
11.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: RINNAI / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Cửa kéo / Lượng bát rửa: 6 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 12 lít / Độ ồn: 38dB / Chức năng rửa không cần nước rửa bát / Chiều rộng(mm): 448 / Chiều cao(mm): 450 / Chiều sâu(mm): 639 /
12.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: DAIWA / Kiểu cửa: Cửa kéo / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 596 / Chiều cao(mm): 598 / Chiều sâu(mm): 840 /
12.540.000 ₫
12
Hãng sản xuất: GIOVANI / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 595 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 597 /
12.780.000 ₫
13
Hãng sản xuất: ARISTON / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 600 /
13.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở theo hướng trên dưới / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 580 / Chiều sâu(mm): 850 /
13.320.000 ₫
15
Hãng sản xuất: BOSCH / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 13 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 12 lít / Độ ồn: 48dB / Chức năng rửa không cần nước rửa bát / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 845 / Chiều sâu(mm): 600 /
13.700.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>