EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.318.925
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
11 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 18.5 / Năng lượng dập (kJ): 2.5 / Tần số dập (lần/phút): 180 / Khối lượng búa dập (Kg): 3260 / Khối lượng phần đe (Kg): 1500 / Chiều cao bàn máy (mm): 370 / Kích thước tối đa của phôi dập dạng thanh (mm): 130 / Đường kính tối đa của phôi dập dạng thỏi (mm): 145 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
250.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 22 / Năng lượng dập (kJ): 5.6 / Tần số dập (lần/phút): 140 / Khối lượng búa dập (Kg): 5000 / Khối lượng phần đe (Kg): 2500 / Chiều cao bàn máy (mm): 450 / Kích thước tối đa của phôi dập dạng thanh (mm): 145 / Đường kính tối đa của phôi dập dạng thỏi (mm): 175 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 30 / Năng lượng dập (kJ): 9.5 / Tần số dập (lần/phút): 120 / Khối lượng búa dập (Kg): 8000 / Khối lượng phần đe (Kg): 4800 / Chiều cao bàn máy (mm): 530 / Kích thước tối đa của phôi dập dạng thanh (mm): 220 / Đường kính tối đa của phôi dập dạng thỏi (mm): 240 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 45 / Năng lượng dập (kJ): 13.7 / Tần số dập (lần/phút): 115 / Khối lượng búa dập (Kg): 9800 / Khối lượng phần đe (Kg): 6720 / Chiều cao bàn máy (mm): 600 / Kích thước tối đa của phôi dập dạng thanh (mm): 270 / Đường kính tối đa của phôi dập dạng thỏi (mm): 280 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 55 / Năng lượng dập (kJ): 19 / Tần số dập (lần/phút): 105 / Khối lượng búa dập (Kg): 17000 / Khối lượng phần đe (Kg): 9000 / Chiều cao bàn máy (mm): 670 / Kích thước tối đa của phôi dập dạng thanh (mm): 270 / Đường kính tối đa của phôi dập dạng thỏi (mm): 300 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 75 / Năng lượng dập (kJ): 27 / Tần số dập (lần/phút): 95 / Khối lượng búa dập (Kg): 20000 / Khối lượng phần đe (Kg): 13000 / Chiều cao bàn máy (mm): 800 / Kích thước tối đa của phôi dập dạng thanh (mm): 290 / Đường kính tối đa của phôi dập dạng thỏi (mm): 320 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 1.5 / Năng lượng dập (kJ): 0.09 / Tần số dập (lần/phút): 245 / Khối lượng búa dập (Kg): 0 / Khối lượng phần đe (Kg): 0 / Chiều cao bàn máy (mm): 0 / Kích thước tối đa của phôi dập dạng thanh (mm): 25 / Đường kính tối đa của phôi dập dạng thỏi (mm): 30 / Trọng lượng (Kg): 250 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 3 / Năng lượng dập (kJ): 0.27 / Tần số dập (lần/phút): 250 / Khối lượng búa dập (Kg): 0 / Khối lượng phần đe (Kg): 0 / Chiều cao bàn máy (mm): 0 / Kích thước tối đa của phôi dập dạng thanh (mm): 40 / Đường kính tối đa của phôi dập dạng thỏi (mm): 48 / Trọng lượng (Kg): 720 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 4 / Năng lượng dập (kJ): 0.53 / Tần số dập (lần/phút): 245 / Khối lượng búa dập (Kg): 0 / Khối lượng phần đe (Kg): 0 / Chiều cao bàn máy (mm): 0 / Kích thước tối đa của phôi dập dạng thanh (mm): 52 / Đường kính tối đa của phôi dập dạng thỏi (mm): 68 / Trọng lượng (Kg): 860 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 5.5 / Năng lượng dập (kJ): 0.7 / Tần số dập (lần/phút): 230 / Khối lượng búa dập (Kg): 0 / Khối lượng phần đe (Kg): 0 / Chiều cao bàn máy (mm): 0 / Kích thước tối đa của phôi dập dạng thanh (mm): 60 / Đường kính tối đa của phôi dập dạng thỏi (mm): 75 / Trọng lượng (Kg): 1300 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 7.5 / Năng lượng dập (kJ): 1 / Tần số dập (lần/phút): 210 / Khối lượng búa dập (Kg): 0 / Khối lượng phần đe (Kg): 0 / Chiều cao bàn máy (mm): 0 / Kích thước tối đa của phôi dập dạng thanh (mm): 65 / Đường kính tối đa của phôi dập dạng thỏi (mm): 85 / Trọng lượng (Kg): 2500 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng