Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.327.484
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
186 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Type: Halogen / Nhiên liệu: Điện / Diện tích thích hợp với nhà gỗ: - / Diện tích thích hợp với nhà bê tông: - / Công suất (W): 900 /
389.000 ₫
2
Hãng sản xuất: NISHU / Type: Quạt sưởi / Nhiên liệu: Điện / Diện tích thích hợp với nhà gỗ: - / Diện tích thích hợp với nhà bê tông: - / Ion âm / Công suất (W): 800 /
469.000 ₫
3
Hãng sản xuất: KYMITO / Type: Halogen / Nhiên liệu: Điện / Diện tích thích hợp với nhà gỗ: 20m² / Diện tích thích hợp với nhà bê tông: - / Công suất (W): 1200 /
470.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Type: Halogen / Nhiên liệu: Điện / Diện tích thích hợp với nhà gỗ: 15m² / Diện tích thích hợp với nhà bê tông: 10m² / Công suất (W): 1200 /
479.000 ₫
5
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Type: Halogen / Nhiên liệu: Điện / Diện tích thích hợp với nhà gỗ: - / Diện tích thích hợp với nhà bê tông: - / Công suất (W): 1200 /
480.000 ₫
6
Hãng sản xuất: FUJITSUGENERAL / Type: Halogen / Nhiên liệu: Điện / Diện tích thích hợp với nhà gỗ: 20m² / Diện tích thích hợp với nhà bê tông: 15m² / Công suất (W): 1200 /
500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: KOMASU / Type: Halogen / Nhiên liệu: Điện / Diện tích thích hợp với nhà gỗ: - / Diện tích thích hợp với nhà bê tông: - / Công suất (W): 0 /
529.000 ₫
8
Hãng sản xuất: DAIWA / Type: Halogen / Nhiên liệu: Điện / Diện tích thích hợp với nhà gỗ: 22m² / Diện tích thích hợp với nhà bê tông: 29m² / Công suất (W): 1200 /
530.000 ₫
9
Hãng sản xuất: NOVA / Type: Quạt sưởi / Nhiên liệu: Điện / Diện tích thích hợp với nhà gỗ: - / Diện tích thích hợp với nhà bê tông: - / Công suất (W): 1500 /
539.000 ₫
10
Hãng sản xuất: KYMITO / Type: Quạt sưởi / Nhiên liệu: Điện / Diện tích thích hợp với nhà gỗ: 10m² / Diện tích thích hợp với nhà bê tông: 10m² / Công suất (W): 1200 /
539.000 ₫
11
Hãng sản xuất: KYMITO / Type: Halogen / Nhiên liệu: Điện / Diện tích thích hợp với nhà gỗ: 20m² / Diện tích thích hợp với nhà bê tông: - / Công suất (W): 1200 /
539.000 ₫
12
Hãng sản xuất: NOVA / Type: Máy sưởi dầu / Nhiên liệu: Điện / Diện tích thích hợp với nhà gỗ: 15m² / Diện tích thích hợp với nhà bê tông: 17m² / Công suất (W): 800 /
564.000 ₫
13
Hãng sản xuất: KOMASU / Type: Halogen / Nhiên liệu: Điện / Diện tích thích hợp với nhà gỗ: - / Diện tích thích hợp với nhà bê tông: - / Công suất (W): 0 /
569.000 ₫
14
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Type: Halogen / Nhiên liệu: Điện / Diện tích thích hợp với nhà gỗ: - / Diện tích thích hợp với nhà bê tông: - / Công suất (W): 800 /
569.000 ₫
15
Hãng sản xuất: HANIL / Type: Halogen / Nhiên liệu: Điện / Diện tích thích hợp với nhà gỗ: 3m² / Diện tích thích hợp với nhà bê tông: 13m² / Công suất (W): 800 /
580.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>