Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.345.811
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
19 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Tscale / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6000 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: LCD / Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.700.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Tscale / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1500 / Sai số (g): 0.02 / Màn hình: LCD / Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.700.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Tscale / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3000 / Sai số (g): 0.05 / Màn hình: LCD / Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Tscale / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.100.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Tscale / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1500 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD / Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.200.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Kern / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Nguồn cung cấp: AC:110/220V/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Đức /
8.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Boeco / Khả năng chịu tải tối đa(g): 220 / Sai số (g): 0.0001 / Màn hình: LCD / Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 9 /
8.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Boeco / Khả năng chịu tải tối đa(g): 60 / Sai số (g): 0.001 / Màn hình: LCD / Nguồn cung cấp: -/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
8.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Boeco / Khả năng chịu tải tối đa(g): 0 / Sai số (g): 0.001 / Màn hình: LCD / Nguồn cung cấp: -/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
8.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Boeco / Khả năng chịu tải tối đa(g): 0 / Sai số (g): 0.001 / Màn hình: LCD / Nguồn cung cấp: -/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
8.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Boeco / Khả năng chịu tải tối đa(g): 0 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD / Nguồn cung cấp: -/ Đơn vị cân: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
8.600.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Boeco / Khả năng chịu tải tối đa(g): 0 / Sai số (g): 0.02 / Màn hình: LCD / Nguồn cung cấp: -/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
9.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Kern / Khả năng chịu tải tối đa(g): 220 / Sai số (g): 0.001 / Màn hình: LCD / Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz, DC 9V, 230VAC 50/60Hz/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Đức /
10.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Precisa / Khả năng chịu tải tối đa(g): 220 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD đèn nền / Nguồn cung cấp: -/ Đơn vị cân: MG/ Trọng lượng (kg): 5.9 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
12.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Daihan / Khả năng chịu tải tối đa(g): 0 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD / Nguồn cung cấp: 6V/1.2Ah/ Đơn vị cân: G, CT, DWT, GN/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
13.000.000 ₫
Trang:  1  2  >