EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.318.781
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
64 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Moore & Wright / Độ sau cần đo(mm): 0 /
1.800.000 ₫
2
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: INSIZE / Độ sau cần đo(mm): 150 /
1.800.000 ₫
3
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: INSIZE / Độ sau cần đo(mm): 150 /
2.449.000 ₫
4
Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Độ sau cần đo(mm): 0 /
3.570.000 ₫
5
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Độ sau đo được (mm): 35 /
3.639.000 ₫
6
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Độ sau đo được (mm): 60 /
3.739.000 ₫
7
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Độ sau đo được (mm): 150 /
3.739.000 ₫
8
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Độ sau đo được (mm): 250 /
3.839.000 ₫
9
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Độ sau đo được (mm): 10 /
3.979.000 ₫
10
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Độ sau đo được (mm): 18 /
4.239.000 ₫
11
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Độ sau đo được (mm): 20 /
6.979.000 ₫
12
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Độ sau đo được (mm): 16 /
6.979.000 ₫
13
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Độ sau đo được (mm): 30 /
7.079.000 ₫
14
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Độ sau đo được (mm): 25 /
7.079.000 ₫
15
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Độ sau đo được (mm): 0 /
7.179.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >