Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.326.550
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
16 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Kinh Thám / Loại: - / Công suất (Kw): 14.7 / Lực ăn khoan Max (KN): 0 / Mô men danh nghĩa (KNm): 0 / Tốc độ vòng xoay Max (v/p): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Đường kính mũi khoan (mm): 42 / Trọng lượng (Kg): 850 / Xuất xứ: Trung Quốc /
76.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Kinh Thám / Loại: - / Công suất (Kw): 121 / Lực ăn khoan Max (KN): 15 / Mô men danh nghĩa (KNm): 25 / Tốc độ vòng xoay Max (v/p): 1010 / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Đường kính mũi khoan (mm): 140 / Trọng lượng (Kg): 420 / Xuất xứ: Trung Quốc /
76.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Kinh Thám / Loại: - / Công suất (Kw): 12.5 / Lực ăn khoan Max (KN): 15 / Mô men danh nghĩa (KNm): 0 / Tốc độ vòng xoay Max (v/p): 1010 / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Đường kính mũi khoan (mm): 152 / Trọng lượng (Kg): 850 / Xuất xứ: Trung Quốc /
76.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Kinh Thám / Loại: - / Công suất (Kw): 0 / Lực ăn khoan Max (KN): 0 / Mô men danh nghĩa (KNm): 0 / Tốc độ vòng xoay Max (v/p): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Đường kính mũi khoan (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
76.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Kinh Thám / Loại: - / Công suất (Kw): 15.7 / Lực ăn khoan Max (KN): 25 / Mô men danh nghĩa (KNm): 0 / Tốc độ vòng xoay Max (v/p): 1010 / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Đường kính mũi khoan (mm): 152 / Trọng lượng (Kg): 900 / Xuất xứ: Trung Quốc /
85.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Kinh Thám / Loại: - / Công suất (Kw): 0 / Lực ăn khoan Max (KN): 0 / Mô men danh nghĩa (KNm): 0 / Tốc độ vòng xoay Max (v/p): 0 / Đường kính mũi khoan (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 630 / Xuất xứ: Trung Quốc /
85.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Công suất (Kw): 10.5 / Lực ăn khoan Max (KN): 0 / Mô men danh nghĩa (KNm): 0 / Tốc độ vòng xoay Max (v/p): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Đường kính mũi khoan (mm): 42 / Trọng lượng (Kg): 920 / Xuất xứ: Trung Quốc /
90.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Công suất (Kw): 15.7 / Lực ăn khoan Max (KN): 25 / Mô men danh nghĩa (KNm): 25 / Tốc độ vòng xoay Max (v/p): 870 / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Đường kính mũi khoan (mm): 150 / Trọng lượng (Kg): 900 / Xuất xứ: Trung Quốc /
95.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Công suất (Kw): 10.5 / Lực ăn khoan Max (KN): 0 / Mô men danh nghĩa (KNm): 0 / Tốc độ vòng xoay Max (v/p): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Đường kính mũi khoan (mm): 42 / Trọng lượng (Kg): 800 / Xuất xứ: Trung Quốc /
117.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Công suất (Kw): 10.5 / Lực ăn khoan Max (KN): 0 / Mô men danh nghĩa (KNm): 0 / Tốc độ vòng xoay Max (v/p): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Đường kính mũi khoan (mm): 42 / Trọng lượng (Kg): 920 / Xuất xứ: Trung Quốc /
120.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Công suất (Kw): 0 / Lực ăn khoan Max (KN): 0 / Mô men danh nghĩa (KNm): 0 / Tốc độ vòng xoay Max (v/p): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Đường kính mũi khoan (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 700 / Xuất xứ: Trung Quốc /
130.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Công suất (Kw): 0 / Lực ăn khoan Max (KN): 0 / Mô men danh nghĩa (KNm): 0 / Tốc độ vòng xoay Max (v/p): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Đường kính mũi khoan (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
130.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Kinh Thám / Loại: - / Công suất (Kw): 14.7 / Lực ăn khoan Max (KN): 0 / Mô men danh nghĩa (KNm): 0 / Tốc độ vòng xoay Max (v/p): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Đường kính mũi khoan (mm): 42 / Trọng lượng (Kg): 850 / Xuất xứ: Trung Quốc /
147.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Công suất (Kw): 0 / Lực ăn khoan Max (KN): 0 / Mô men danh nghĩa (KNm): 0 / Tốc độ vòng xoay Max (v/p): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Đường kính mũi khoan (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
180.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Kinh Thám / Loại: - / Công suất (Kw): 10.5 / Lực ăn khoan Max (KN): 0 / Mô men danh nghĩa (KNm): 0 / Tốc độ vòng xoay Max (v/p): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Đường kính mũi khoan (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
220.000.000 ₫
Trang:  1  2  >