EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.321.791
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
50 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SIMIZU / Xuất xứ: Indonesia / Công suất(W): 125 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
1.450.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Ozito / Xuất xứ: Úc / Công suất(W): 800 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 3200 / Đường kính ống(mm): 0 /
1.490.000 ₫
3
Hãng sản xuất: HANIL / Xuất xứ: Korea / Công suất(W): 125 / Cột áp(m): 35 / Hút sâu(m): 9 / Lưu lượng(m3/h): 1 / Đường kính ống(mm): 25 /
1.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: HANIL / Xuất xứ: Korea / Công suất(W): 125 / Cột áp(m): 32 / Hút sâu(m): 9 / Lưu lượng(m3/h): 1 / Đường kính ống(mm): 25 /
1.750.000 ₫
5
Hãng sản xuất: HANIL / Xuất xứ: Korea / Công suất(W): 125 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
1.750.000 ₫
6
Hãng sản xuất: HANIL / Xuất xứ: Korea / Công suất(W): 125 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 2 / Đường kính ống(mm): 20 /
1.800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 440 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 3 / Đường kính ống(mm): 0 /
1.890.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Hanil / Xuất xứ: Hàn Quốc / Công suất(W): 125 / Cột áp(m): 9 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 2 / Đường kính ống(mm): 20 /
1.890.000 ₫
9
Hãng sản xuất: HANIL / Xuất xứ: Korea / Công suất(W): 100 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 2 / Đường kính ống(mm): 0 /
1.900.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Pentax / Xuất xứ: - / Công suất(W): 750 / Cột áp(m): 32 / Hút sâu(m): 25 / Lưu lượng(m3/h): 1 / Đường kính ống(mm): 0 /
2.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 750 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 4 / Đường kính ống(mm): 0 /
2.250.000 ₫
12
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 1100 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 6 / Đường kính ống(mm): 0 /
3.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: SAER / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 559 / Cột áp(m): 10 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 16 / Đường kính ống(mm): 34 /
4.700.000 ₫
14
Hãng sản xuất: THT / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 500 / Cột áp(m): 30 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
5.400.000 ₫
15
Hãng sản xuất: MBP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 6 /
16.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >