EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.318.912
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
117 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: ARGURS / Số kênh: 32 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: -/
1.350.000 ₫
2
Hãng sản xuất: ARGURS / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 360 x 288 pixel / Kết nối: USB/
1.500.000 ₫
3
Kết nối: USB/
1.579.000 ₫
4
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, VGA, BNC/
1.840.000 ₫
5
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: Ethernet, RJ-45, RCA, BNC/
1.850.000 ₫
6
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: 720 x 480 pixel / Kết nối: Ethernet/
1.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, Ethernet/
2.150.000 ₫
8
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, S-Video, VGA, HDMI/
2.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, VGA, BNC/
2.400.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: 4x / Độ phân giải: 360 x 288 pixel / Kết nối: USB, RJ-45, RCA/
2.400.000 ₫
11
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: Ethernet, RJ-45/
2.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, S-Video, VGA/
2.600.000 ₫
13
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, RS-485, RCA, VGA, BNC/
2.600.000 ₫
14
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA, HDMI/
2.699.000 ₫
15
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, S-Video, VGA, HDMI/
2.700.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>