Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.345.229
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
12 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SONY / Hệ màu: PAL, NTSC/ Tốc độ hình (fps): 0 Xuất xứ: China /
44.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: AVER MEDIA / Số người tham gia: 20 người / Hệ màu: PAL/ Tốc độ hình (fps): 30 / Chức năng Audio: Noise Suppressor, Automatic Gain Control/ Chức năng Graphics: Picture - in - Picture, Hỗ trợ các chuẩn Graphics/ Sử dụng mạng, dịch vụ: Mạng LAN, Mạng WAN/ Chế độ Zoom: - / Xuất xứ: Taiwan /
150.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: SONY / Số người tham gia: Phòng họp vừa và nhỏ / Hệ màu: -, / Tốc độ hình (fps): 60 / Chức năng Audio: Noise Suppressor, Automatic Gain Control, / Chức năng Graphics: Hỗ trợ các chuẩn Graphics, / Sử dụng mạng, dịch vụ: Mạng LAN, / Chế độ Zoom: 40X / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: SONY / Số người tham gia: 11 người / Hệ màu: PAL, NTSC/ Tốc độ hình (fps): 0 Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: SONY / Số người tham gia: Phòng họp vừa và nhỏ / Hệ màu: Hệ màu khác, / Tốc độ hình (fps): 0 Chế độ Zoom: 10X / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: SONY / Số người tham gia: - / Hệ màu: -, / Tốc độ hình (fps): 60 / Chức năng Audio: -, / Chức năng Graphics: -, / Sử dụng mạng, dịch vụ: Mạng LAN, Mạng WAN, / Chế độ Zoom: - / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: SONY / Số người tham gia: - / Hệ màu: -/ Tốc độ hình (fps): 30 / Chức năng Audio: Noise Suppressor, Automatic Gain Control/ Chức năng Graphics: -/ Sử dụng mạng, dịch vụ: Mạng Internet, Mạng LAN/ Chế độ Zoom: 40X / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: SONY / Số người tham gia: 10 người / Hệ màu: PAL, NTSC/ Tốc độ hình (fps): 0 / Sử dụng mạng, dịch vụ: Mạng điện thoại, Mạng Internet, Hỗ trợ Server, Mạng LAN, Hỗ trợ Client, Mạng WAN/ Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: SONY Tốc độ hình (fps): 59 / Chức năng Audio: Noise Suppressor, Automatic Gain Control/ Chức năng Graphics: Hỗ trợ các chuẩn Graphics
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: - / Số người tham gia: - Tốc độ hình (fps): 0 Chế độ Zoom: - / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: SONY / Số người tham gia: 11 người / Hệ màu: PAL, NTSC/ Tốc độ hình (fps): 0 Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: SONY / Số người tham gia: Phòng họp vừa và nhỏ / Hệ màu: PAL/ Tốc độ hình (fps): 0 / Chức năng Audio: -/ Chức năng Graphics: -/ Sử dụng mạng, dịch vụ: -/ Chế độ Zoom: 10X / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng