Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.327.387
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
100 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại máy: Thủ công / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ rộng đai: 6 - 12mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 20 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: Đài Loan /
570.000 ₫
2
Loại máy: Thủ công / Hãng sản xuất: Ybico / Độ rộng đai: - / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
770.000 ₫
3
Loại máy: - / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ rộng đai: 12-15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đàì Loan /
780.000 ₫
4
Loại máy: - / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ rộng đai: 12-15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đàì Loan /
820.000 ₫
5
Loại máy: Thủ công / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ rộng đai: 12 -16cm / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đàì Loan /
900.000 ₫
6
Loại máy: Thủ công / Hãng sản xuất: Ybico / Độ rộng đai: 16 -19mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 10 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.000.000 ₫
7
Loại máy: Thủ công / Hãng sản xuất: YBICO / Độ rộng đai: 9 - 19mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 30 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 3.5 / Xuất xứ: Đàì Loan /
1.300.000 ₫
8
Loại máy: - / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ rộng đai: 19 - 32mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.300.000 ₫
9
Loại máy: - / Hãng sản xuất: Itatools / Độ rộng đai: 12 - 16 - 19cm / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.350.000 ₫
10
Loại máy: Thủ công / Hãng sản xuất: PRINCE / Độ rộng đai: 13 - 19mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đàì Loan /
1.350.000 ₫
11
Loại máy: Thủ công / Hãng sản xuất: Ybico / Độ rộng đai: 9 - 19mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.400.000 ₫
12
Loại máy: Thủ công / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ rộng đai: - / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đàì Loan /
1.450.000 ₫
13
Loại máy: Thủ công / Hãng sản xuất: YBICO / Độ rộng đai: 13 - 19mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 30 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đàì Loan /
1.490.000 ₫
14
Loại máy: Thủ công / Hãng sản xuất: Ybico / Độ rộng đai: 13 - 16 - 19mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.550.000 ₫
15
Loại máy: Thủ công / Hãng sản xuất: Ybico / Độ rộng đai: 9 - 19mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 30 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.700.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>