EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.321.755
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
179 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Trusco / Khả năng Taro lớn nhất : M16 / Hành trình đi xuống của đầu Taro (mm): 13 / Đường kính trụ (mm): 32 / Khoảng cách từ trục chính tới chân đế (mm): 0 / Tốc độ trục chính (rpm): 0 / Động cơ trục chính (HP): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
450.000 ₫
2
Hãng sản xuất: JARHON / Khả năng Taro lớn nhất : - / Hành trình đi xuống của đầu Taro (mm): 300 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính tới chân đế (mm): 0 / Tốc độ trục chính (rpm): 300 / Động cơ trục chính (HP): 3 / Trọng lượng (kg): 310 / Xuất xứ: Đài Loan /
6.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Ya Liang / Khả năng Taro lớn nhất : M3 ~ M8 / Hành trình đi xuống của đầu Taro (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính tới chân đế (mm): 0 / Tốc độ trục chính (rpm): 8600 / Động cơ trục chính (HP): 0 / Trọng lượng (kg): 1.1 / Xuất xứ: Đài Loan /
7.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: AGP / Khả năng Taro lớn nhất : - / Hành trình đi xuống của đầu Taro (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính tới chân đế (mm): 0 / Tốc độ trục chính (rpm): 280 / Động cơ trục chính (HP): 0 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: Đài Loan /
8.450.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Yichang / Khả năng Taro lớn nhất : M16 / Hành trình đi xuống của đầu Taro (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính tới chân đế (mm): 0 / Tốc độ trục chính (rpm): 0 / Động cơ trục chính (HP): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
11.200.000 ₫
6
Hãng sản xuất: WDDM / Khả năng Taro lớn nhất : M6 / Hành trình đi xuống của đầu Taro (mm): 40 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính tới chân đế (mm): 375 / Tốc độ trục chính (rpm): 0 / Động cơ trục chính (HP): 370 / Trọng lượng (kg): 63 / Xuất xứ: Trung Quốc /
12.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: WDDM / Khả năng Taro lớn nhất : M12 / Hành trình đi xuống của đầu Taro (mm): 40 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính tới chân đế (mm): 370 / Tốc độ trục chính (rpm): 0 / Động cơ trục chính (HP): 550 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Trung Quốc /
14.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Ya Liang / Khả năng Taro lớn nhất : - / Hành trình đi xuống của đầu Taro (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính tới chân đế (mm): 0 / Tốc độ trục chính (rpm): 1200 / Động cơ trục chính (HP): 0 / Trọng lượng (kg): 24 / Xuất xứ: Đài Loan /
15.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: WDDM / Khả năng Taro lớn nhất : M16 / Hành trình đi xuống của đầu Taro (mm): 50 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính tới chân đế (mm): 73 / Tốc độ trục chính (rpm): 240 / Động cơ trục chính (HP): 1 / Trọng lượng (kg): 120 / Xuất xứ: Trung Quốc /
17.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: WDDM / Khả năng Taro lớn nhất : M12 / Hành trình đi xuống của đầu Taro (mm): 100 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính tới chân đế (mm): 556 / Tốc độ trục chính (rpm): 480 / Động cơ trục chính (HP): 1 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Trung Quốc /
17.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: WDDM / Khả năng Taro lớn nhất : M20 / Hành trình đi xuống của đầu Taro (mm): 125 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính tới chân đế (mm): 560 / Tốc độ trục chính (rpm): 290 / Động cơ trục chính (HP): 1100 / Trọng lượng (kg): 140 / Xuất xứ: Trung Quốc /
18.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Ya Liang / Khả năng Taro lớn nhất : M3 ~ M12 / Hành trình đi xuống của đầu Taro (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính tới chân đế (mm): 0 / Tốc độ trục chính (rpm): 265 / Động cơ trục chính (HP): 0 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: Đài Loan /
22.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Hành trình đi xuống của đầu Taro (mm): 220 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính tới chân đế (mm): 0 / Tốc độ trục chính (rpm): 0 / Động cơ trục chính (HP): 0 / Trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
22.270.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Unifast / Khả năng Taro lớn nhất : M3 ~ M12 / Hành trình đi xuống của đầu Taro (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính tới chân đế (mm): 0 / Tốc độ trục chính (rpm): 400 / Động cơ trục chính (HP): 0 / Trọng lượng (kg): 19 / Xuất xứ: Trung Quốc /
23.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Yichang / Khả năng Taro lớn nhất : - / Hành trình đi xuống của đầu Taro (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính tới chân đế (mm): 0 / Tốc độ trục chính (rpm): 0 / Động cơ trục chính (HP): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
25.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>