Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.330.467
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
15 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại khóa: Khóa nam châm / Số người dùng: 0 / Số mật mã: 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
350.000 ₫
2
Loại khóa: Khóa nam châm / Số người dùng: 0 / Số mật mã: 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
750.000 ₫
3
Loại khóa: Khóa chốt điện tử / Số người dùng: 0 / Số mật mã: 0 / Trọng lượng (kg): 2.5 /
800.000 ₫
4
Loại khóa: Khóa chốt điện tử kết hợp khóa cơ / Hãng sản xuất: - / Số người dùng: 0 / Số mật mã: 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 0.7 /
1.100.000 ₫
5
Loại khóa: Khóa chốt điện tử / Hãng sản xuất: PEGASUS / Số người dùng: 0 / Số mật mã: 0 / Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: - /
2.150.000 ₫
6
Loại khóa: Khóa chốt từ / Hãng sản xuất: Vigatech / Số người dùng: 0 / Số mật mã: 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Trọng lượng (kg): 1.2 /
2.370.000 ₫
7
Loại khóa: Khóa chốt điện tử / Hãng sản xuất: SAMSUNG / Số người dùng: 0 / Số mật mã: 0 / Xuất xứ: - / Trọng lượng (kg): 0 /
4.000.000 ₫
8
Loại khóa: Khóa chốt điện tử / Hãng sản xuất: SAMSUNG / Số người dùng: 0 / Số mật mã: 0 / Xuất xứ: - / Trọng lượng (kg): 0 /
5.000.000 ₫
9
Loại khóa: Khóa chốt điện tử / Hãng sản xuất: SAMSUNG / Số người dùng: 0 / Số mật mã: 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc / Trọng lượng (kg): 0 /
5.500.000 ₫
10
Loại khóa: Khóa chốt điện tử / Hãng sản xuất: SAMSUNG / Số người dùng: 0 / Số mật mã: 0 / Xuất xứ: - / Trọng lượng (kg): 0 /
5.900.000 ₫
11
Loại khóa: Khóa chốt điện tử / Hãng sản xuất: SAMSUNG / Số người dùng: 0 / Số mật mã: 0 / Xuất xứ: - / Trọng lượng (kg): 0 /
7.800.000 ₫
12
Loại khóa: Khóa mã số, thẻ từ và khóa cơ / Hãng sản xuất: SAMSUNG / Số người dùng: 20 / Số mật mã: 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc / Trọng lượng (kg): 0 /
8.300.000 ₫
13
Loại khóa: Khóa chốt điện tử / Hãng sản xuất: - / Số người dùng: 0 / Số mật mã: 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc / Trọng lượng (kg): 0 /
10.700.000 ₫
14
Loại khóa: Khóa chốt điện tử / Hãng sản xuất: SAMSUNG / Số người dùng: 100 / Số mật mã: 0 / Xuất xứ: - / Trọng lượng (kg): 0 /
11.900.000 ₫
15
Loại khóa: - / Hãng sản xuất: SAMSUNG / Số người dùng: 100 / Số mật mã: 10 / Xuất xứ: Hàn Quốc / Trọng lượng (kg): 0 /
13.900.000 ₫