EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.318.806
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
109 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: KTK / Đường kính của trụ: 80 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 0 / Hành trình của đầu trục: 80 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lên xuống trục chính: 80 / Độ cao máy từ đáy (tối đa): 0 / Trọng lượng máy (kgs): 100 / Xuất xứ: Taiwan /
35.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: WDDM / Đường kính của trụ: 150 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 700 / Hành trình của đầu trục: 0 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lên xuống trục chính: 130 / Độ cao máy từ đáy (tối đa): 0 / Trọng lượng máy (kgs): 358 / Xuất xứ: Trung Quốc /
57.200.000 ₫
3
Hãng sản xuất: WDDM / Đường kính của trụ: 150 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 700 / Hành trình của đầu trục: 0 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lên xuống trục chính: 0 / Độ cao máy từ đáy (tối đa): 0 / Trọng lượng máy (kgs): 500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
59.400.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Rong Fu / Đường kính của trụ: 115 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 0 / Hành trình của đầu trục: 130 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lên xuống trục chính: 0 / Độ cao máy từ đáy (tối đa): 0 / Trọng lượng máy (kgs): 250 / Xuất xứ: Đài Loan /
68.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Đường kính của trụ: 0 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 0 / Hành trình của đầu trục: 0 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lên xuống trục chính: 0 / Độ cao máy từ đáy (tối đa): 1830 / Trọng lượng máy (kgs): 800 / Xuất xứ: Vietnam /
70.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Đường kính của trụ: 200 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 820 / Hành trình của đầu trục: 0 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lên xuống trục chính: 0 / Độ cao máy từ đáy (tối đa): 0 / Trọng lượng máy (kgs): 1500 / Xuất xứ: China /
110.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Đường kính của trụ: 3 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 750 / Hành trình của đầu trục: 0 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lên xuống trục chính: 0 / Độ cao máy từ đáy (tối đa): 0 / Trọng lượng máy (kgs): 1500 / Xuất xứ: Russia /
122.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Đường kính của trụ: 0 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 1250 / Hành trình của đầu trục: 315 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lên xuống trục chính: 900 / Độ cao máy từ đáy (tối đa): 2840 / Trọng lượng máy (kgs): 3000 / Xuất xứ: - /
165.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Namsun / Đường kính của trụ: 0 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 0 / Hành trình của đầu trục: 0 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lên xuống trục chính: 0 / Độ cao máy từ đáy (tối đa): 0 / Trọng lượng máy (kgs): 4000 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
165.890.000 ₫
10
Hãng sản xuất: TONE FAN / Đường kính của trụ: 210 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 775 / Hành trình của đầu trục: 200 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lên xuống trục chính: 0 / Độ cao máy từ đáy (tối đa): 2175 / Trọng lượng máy (kgs): 1200 / Xuất xứ: Taiwan /
176.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Đường kính của trụ: 0 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 920 / Hành trình của đầu trục: 0 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lên xuống trục chính: 200 / Độ cao máy từ đáy (tối đa): 0 / Trọng lượng máy (kgs): 1270 / Xuất xứ: Taiwan /
180.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: TONE FAN / Đường kính của trụ: 210 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 930 / Hành trình của đầu trục: 200 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lên xuống trục chính: 200 / Độ cao máy từ đáy (tối đa): 2175 / Trọng lượng máy (kgs): 1270 / Xuất xứ: Taiwan /
185.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Rong Fu / Đường kính của trụ: 210 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 0 / Hành trình của đầu trục: 530 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lên xuống trục chính: 200 / Độ cao máy từ đáy (tối đa): 0 / Trọng lượng máy (kgs): 1120 / Xuất xứ: Đài Loan /
198.000.000 ₫
14
Đường kính của trụ: 210 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 920 / Hành trình của đầu trục: 650 / Độ nâng của cần: 2175 / Hành trình lên xuống trục chính: 200 / Độ cao máy từ đáy (tối đa): 0 / Trọng lượng máy (kgs): 1170 / Xuất xứ: Đài Loan /
200.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: FULL MARK / Đường kính của trụ: 210 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 775 / Hành trình của đầu trục: 485 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lên xuống trục chính: 200 / Độ cao máy từ đáy (tối đa): 2175 / Trọng lượng máy (kgs): 1100 / Xuất xứ: Taiwan /
205.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>