Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.327.322
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
108 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 8000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
600.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng thủy lực / Sức nâng (kg): 2000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
620.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 10000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
650.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 4000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
700.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 5000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
700.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 12000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 2000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 2000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: MASADA / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 3000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 115 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Japan /
850.000 ₫
10
Hãng sản xuất: MASADA / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 10000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 470 / Trọng lượng (kg): 7.9 / Xuất xứ: Japan /
1.100.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 32000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.300.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 2000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.600.000 ₫
13
Hãng sản xuất: MASADA / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 15000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 510 / Trọng lượng (kg): 10.4 / Xuất xứ: Japan /
1.600.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 16000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 20000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.800.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>