Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.345.796
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
31 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Trạm trộn bê tông xi măng / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 0 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 /
1.490.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Anyang Yuantong / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 250 / Xuất xứ: Trung Quốc /
568.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Toàn Năng / Loại: Trạm bê tông di động / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 380 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
900.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 200 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 380 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Công Trình Cơ Khí / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 750 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
900.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Anyang Yuantong / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 250 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.058.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 380 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.100.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Elba / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 750 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.100.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 1200 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 380 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: - /
1.100.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Shang Dong / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 1500 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 145 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 0 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.200.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Toàn Năng / Loại: Trạm bê tông di động / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 1200 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 380 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.200.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 30 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 355 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: - /
1.200.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Vạn Xuân / Loại: Trạm trộn bê tông xi măng / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 75 / Chiều cao xả liệu (mm): 3950 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 90 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.500.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Vạn Xuân / Loại: Trạm trộn bê tông xi măng / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 0 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.500.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  >