Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.330.479
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
48 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất : Tai Tong / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: - / Trọng lượng (kg): 105 / Xuất xứ: - /
7.700.000 ₫
2
Hãng sản xuất : Justa / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 24.7 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: - / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: - /
7.700.000 ₫
3
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp hai họng đốt / Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: Malaysia /
8.200.000 ₫
4
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 28 / Xuất xứ: Malaysia /
9.300.000 ₫
5
Hãng sản xuất : Justa / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 15.5 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp hai họng đốt / Trọng lượng (kg): 34 / Xuất xứ: - /
9.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất : BERJAYA / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp hai họng đốt / Trọng lượng (g): 35 / Xuất xứ: Malaysia /
9.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất : Kingsun / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
10.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 87 / Xuất xứ: Malaysia /
12.900.000 ₫
9
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: - / Đặc điểm: - / Trọng lượng (g): 48 / Xuất xứ: - /
13.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất : BERJAYA / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 48 / Xuất xứ: Malaysia /
13.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất : Hải Minh / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
14.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất : Hải Minh / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Malaysia /
14.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất : Berjaya / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 48 / Xuất xứ: Malaysia /
14.900.000 ₫
14
Hãng sản xuất : Kingsun / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 4.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Đặc điểm: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
15.345.000 ₫
15
Hãng sản xuất : Justa / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 25.2 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: - / Trọng lượng (kg): 59 / Xuất xứ: - /
15.700.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >