Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.330.617
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
21 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
18.000 ₫
2
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
700.000 ₫
3
Nước sản xuất: HD-Link / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
950.000 ₫
4
Nước sản xuất: GODEN / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
980.000 ₫
5
Nước sản xuất: Golden Link / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
1.600.000 ₫
6
Nước sản xuất: HD-Link / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
1.790.000 ₫
7
Nước sản xuất: China / Loại dây: SFTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
1.800.000 ₫
8
Nước sản xuất: HD-Link / Loại dây: Cat 5e FTP / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
1.900.000 ₫
9
Nước sản xuất: HD-Link / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
2.000.000 ₫
10
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
2.200.000 ₫
11
Nước sản xuất: HD-Link / Loại dây: Cat 5e FTP / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
2.250.000 ₫
12
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
Liên hệ gian hàng
13
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
Liên hệ gian hàng
14
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
Liên hệ gian hàng
15
Nước sản xuất: HD-Link / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >