Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.330.642
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
27 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: PengLong / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0.85 / Xuất xứ: Trung Quốc /
400.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Talon / Loại màng: POF / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 1.6 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
550.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Talon / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 2 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0.85 / Xuất xứ: Trung Quốc /
630.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 2000 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0.72 / Xuất xứ: Trung Quốc /
650.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Suka / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 2 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0.8 / Xuất xứ: Malaysia /
1.300.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Brother / Loại màng: PE / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 6.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.600.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Brother / Loại màng: PE / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 6.5 / Xuất xứ: China /
1.600.000 ₫
8
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: POP / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 5.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 5 / Trọng lượng máy (kg): 61 / Xuất xứ: China /
8.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 6 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
9.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Brother / Loại màng: POP / PVC / PP / PE / Công suất nhiệt (kW): 16 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 230 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Brother / Loại màng: POP / PVC / PP / PE / Công suất nhiệt (kW): 2 / Tốc độ băng tải (m/min): 18 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 220 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: POF / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 9 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 10 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 7.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 5 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >