Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.321.539
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
344 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại cân: Cân đếm / Hãng sản xuất: TANITA / Vật liệu: Thép không gỉ, / Sai số(g): 100g / Nguồn cung cấp: -, 6V/1.2Ah, 6V/1.2Ah, / Khả năng chịu tải tối đa(g): 136 / Khả năng quá tải an toàn(%): 0 / Khả năng quá tải tối đa(%): 0 / Độ phân giải tối đa: - / Kết nối máy tính: -, / Tính năng: -, / Phụ kiện: Pin sạc, /
450.000 ₫
2
Loại cân: Cân sức khoẻ / Hãng sản xuất: SUKI / Vật liệu: -, / Sai số(g): 0.1g / Nguồn cung cấp: DC 3V, / Khả năng chịu tải tối đa(g): 150 / Khả năng quá tải an toàn(%): 30 / Khả năng quá tải tối đa(%): 30 / Độ phân giải tối đa: - / Kết nối máy tính: -, / Tính năng: Tự tắt nguồn, Khả năng chống nước, Tự động về 0, / Phụ kiện: Pin sạc, /
450.000 ₫
3
Loại cân: Cân bàn nhỏ / Hãng sản xuất: SCAVI / Vật liệu: Nhựa, / Sai số(g): 1g / Nguồn cung cấp: AAA x 2, / Khả năng chịu tải tối đa(g): 5000 / Khả năng quá tải an toàn(%): 0 / Khả năng quá tải tối đa(%): 0 / Độ phân giải tối đa: 1/2000 / Kết nối máy tính: -, / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Điều chỉnh đồng hồ, / Phụ kiện: -, /
500.000 ₫
4
Loại cân: Cân bỏ túi / Hãng sản xuất: KENDY / Vật liệu: -, / Sai số(g): 0.01g / Nguồn cung cấp: AAA x 3, / Khả năng chịu tải tối đa(g): 0 / Khả năng quá tải an toàn(%): 0 / Khả năng quá tải tối đa(%): 0 / Độ phân giải tối đa: 1/5000 / Kết nối máy tính: -, / Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tính phần trăm, Độ chính xác cao, / Phụ kiện: -, /
500.000 ₫
5
Loại cân: Cân sức khoẻ / Hãng sản xuất: LAICA / Vật liệu: -, / Sai số(g): 1000g / Nguồn cung cấp: -, 6V/1.2Ah, 6V/1.2Ah, / Khả năng chịu tải tối đa(g): 180000 / Khả năng quá tải an toàn(%): 0 / Khả năng quá tải tối đa(%): 0 / Độ phân giải tối đa: - / Kết nối máy tính: RS232, / Tính năng: -, / Phụ kiện: -, /
500.000 ₫
6
Loại cân: Cân bàn nhỏ / Hãng sản xuất: DŨNG GIAO / Vật liệu: Thép không gỉ, Nhựa/ Sai số (g): 0.01 / Nguồn cung cấp: DC 3V/ Khả năng chịu tải tối đa(g): 3000 / Khả năng quá tải an toàn(%): 3000 / Khả năng quá tải tối đa(%): 3000 / Độ phân giải tối đa: 1/600000 Tính năng: Tự động về 0, Độ chính xác cao
500.000 ₫
7
Loại cân: Cân bàn / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Vật liệu: -/ Sai số (g): - / Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Khả năng chịu tải tối đa(g): 0 / Khả năng quá tải an toàn(%): 0 / Khả năng quá tải tối đa(%): 0 / Độ phân giải tối đa: - / Kết nối máy tính: -/ Tính năng: -
550.000 ₫
8
Loại cân: Cân sức khoẻ / Hãng sản xuất: LAICA / Vật liệu: -, / Sai số(g): - / Nguồn cung cấp: -, 6V/1.2Ah, 6V/1.2Ah, / Khả năng chịu tải tối đa(g): 180000 / Khả năng quá tải an toàn(%): 0 / Khả năng quá tải tối đa(%): 0 / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Tự tắt nguồn,
550.000 ₫
9
Loại cân: Cân đếm / Hãng sản xuất: TANITA / Vật liệu: Nhựa/ Sai số (g): 1 / Nguồn cung cấp: -/ Khả năng chịu tải tối đa(g): 2000 / Khả năng quá tải an toàn(%): 0 / Khả năng quá tải tối đa(%): 0 / Độ phân giải tối đa: - / Kết nối máy tính: -/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì/ Phụ kiện: -/
585.000 ₫
10
Loại cân: Cân đếm / Hãng sản xuất: KENDY / Vật liệu: Thép không gỉ, Nhựa, / Sai số(g): 2g / Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery, AAA x 3, / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3000 / Khả năng quá tải an toàn(%): 0 / Khả năng quá tải tối đa(%): 0 / Độ phân giải tối đa: 1/10000 / Kết nối máy tính: RS232, / Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Độ chính xác cao, Cổng RS-232, Trừ bì, / Phụ kiện: Pin sạc, /
600.000 ₫
11
Loại cân: - / Hãng sản xuất: Tanita / Vật liệu: -/ Sai số (g): 1 / Nguồn cung cấp: DC 3V/ Khả năng chịu tải tối đa(g): 0 / Khả năng quá tải an toàn(%): 0 / Khả năng quá tải tối đa(%): 0 / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Trừ bì
600.000 ₫
12
Loại cân: Cân bỏ túi / Hãng sản xuất: - / Vật liệu: -, / Sai số(g): - / Nguồn cung cấp: -, 6V/1.2Ah, 6V/1.2Ah, / Khả năng chịu tải tối đa(g): 0 / Khả năng quá tải an toàn(%): 0 / Khả năng quá tải tối đa(%): 0 / Độ phân giải tối đa: 1/11000 / Kết nối máy tính: -, / Tính năng: -, / Phụ kiện: -, /
600.000 ₫
13
Loại cân: Cân bàn nhỏ / Hãng sản xuất: TANITA / Vật liệu: Nhựa/ Sai số (g): 0.1 / Nguồn cung cấp: -/ Khả năng chịu tải tối đa(g): 2000 / Khả năng quá tải an toàn(%): 0 / Khả năng quá tải tối đa(%): 0 / Độ phân giải tối đa: 1/3000 / Kết nối máy tính: RS232/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/
640.000 ₫
14
Loại cân: Cân đếm / Hãng sản xuất: TANITA / Vật liệu: Nhựa, / Sai số(g): 0.1g / Nguồn cung cấp: DC 3V, / Khả năng chịu tải tối đa(g): 120 / Khả năng quá tải an toàn(%): 0 / Khả năng quá tải tối đa(%): 0 / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì,
674.000 ₫
15
Loại cân: Cân đếm / Hãng sản xuất: TANITA / Vật liệu: Nhựa, / Sai số(g): 0.1g / Nguồn cung cấp: DC 3V, / Khả năng chịu tải tối đa(g): 300 / Khả năng quá tải an toàn(%): 0 / Khả năng quá tải tối đa(%): 0 / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì,
690.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>