Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.333.525
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
17 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Value / Lưu lượng (m3/h): 60 / Áp suất hút (mbar): 2 / Công suất (kW): 150 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.900.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Value / Lưu lượng (m3/h): 0 / Áp suất hút (mbar): 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.400.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Doovac / Lưu lượng (m3/h): 50 / Áp suất hút (mbar): 0 / Công suất (kW): 0.12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
25.590.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Doovac / Lưu lượng (m3/h): 100 / Áp suất hút (mbar): 0 / Công suất (kW): 0.4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
28.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Doovac / Lưu lượng (m3/h): 200 / Áp suất hút (mbar): 0 / Công suất (kW): 0.4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
30.240.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Doovac / Lưu lượng (m3/h): 0 / Áp suất hút (mbar): 0 / Công suất (kW): 3.7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
82.800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Doovac / Lưu lượng (m3/h): 0 / Áp suất hút (mbar): 0 / Công suất (kW): 3.7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
94.300.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Doovac / Lưu lượng (m3/h): 0 / Áp suất hút (mbar): 0 / Công suất (kW): 3.7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
103.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Doovac / Lưu lượng (m3/h): 800 / Áp suất hút (mbar): 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Doovac / Lưu lượng (m3/h): 16700 / Áp suất hút (mbar): 0 / Công suất (kW): 55 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Doovac / Lưu lượng (m3/h): 23500 / Áp suất hút (mbar): 0 / Công suất (kW): 75 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Doovac / Lưu lượng (m3/h): 6700 / Áp suất hút (mbar): 0 / Công suất (kW): 22 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Doovac / Lưu lượng (m3/h): 8300 / Áp suất hút (mbar): 0 / Công suất (kW): 30 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Doovac / Lưu lượng (m3/h): 4600 / Áp suất hút (mbar): 0 / Công suất (kW): 15 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Doovac / Lưu lượng (m3/h): 16700 / Áp suất hút (mbar): 0 / Công suất (kW): 37 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >