Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.327.517
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
26 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 10W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 16 / Thời gian thắp sáng (h): 2 /
210.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): - / Nguồn điện: Đang cập nhật / Thời gian sạc đầy (h): 2 / Thời gian thắp sáng (h): 8 /
220.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 22W / Nguồn điện: 220V / Thời gian sạc đầy (h): 20 / Thời gian thắp sáng (h): 7 /
220.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 6W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 20 / Thời gian thắp sáng (h): 4 /
230.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 6W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 4 /
240.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 6W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 2 /
241.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 13W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 4 /
250.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 15W / Nguồn điện: 220V / Thời gian sạc đầy (h): 20 / Thời gian thắp sáng (h): 3 /
255.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 10W / Nguồn điện: 220V / Thời gian sạc đầy (h): 3 / Thời gian thắp sáng (h): 6 /
270.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 6W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 15 / Thời gian thắp sáng (h): 3 /
280.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 15W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 15 / Thời gian thắp sáng (h): 2 /
290.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 14W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 4 /
310.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 10W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 5 /
310.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 10W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 3 /
325.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 10W / Nguồn điện: 220V/50hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 5 /
328.000 ₫
Trang:  1  2  >