Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.333.585
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
32 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Pegasus / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 20 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 12 / Trọng lượng(kg): 100 /
3.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Pegasus / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0.1 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
3.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 0.2 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
5.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Eutech / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0.3 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
6.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Pegasus / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0.23 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
6.600.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Pegasus / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0.18 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
6.800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 0.3 / Đường kính(mm): 480 / Chiều cao(mm): 1800 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 50 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 8 / Trọng lượng(kg): 0 /
7.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Eutech / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0.5 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
8.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 0.5 / Đường kính(mm): 600 / Chiều cao(mm): 1800 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 50 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 8 / Trọng lượng(kg): 0 /
8.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Pegasus / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0.33 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
8.300.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Pegasus / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0.6 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
8.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Eutech / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0.3 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
8.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Eutech / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0.8 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
10.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 0.7 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
10.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Pegasus / Xuất xứ: Việt Nam / Dung tích(m3): 0.5 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
10.400.000 ₫
Trang:  1  2  3  >