Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.330.572
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
46 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: MAXA / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 /
100.000 ₫
2
Hãng sản xuất: MAXA / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
170.000 ₫
3
Hãng sản xuất: MAXA / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
199.000 ₫
4
Hãng sản xuất: MAXA / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 /
450.000 ₫
5
Hãng sản xuất: MAXA / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
720.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 99 / Thời gian đọc thẻ: 0.2 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.400.000 ₫
7
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.400.000 ₫
8
Hãng sản xuất: SMART TECH / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 1000 / Số thẻ tích hợp: 1000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
1.750.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 1024 / Thời gian đọc thẻ: 0.2 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.900.000 ₫
10
Hãng sản xuất: SMART TECH / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 1000 / Số thẻ tích hợp: 1000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
1.900.000 ₫
11
Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Chức năng: Tích hợp dấu vân tay/ Số vân tay tích hợp: 500 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.950.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 2000 / Thời gian đọc thẻ: 0.2 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.100.000 ₫
13
Hãng sản xuất: MAGIC / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 200 / Số thẻ tích hợp: 100 / Thời gian đọc thẻ: 0.2 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.247.000 ₫
14
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 3000 / Số thẻ tích hợp: 3000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
2.390.000 ₫
15
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 30000 / Thời gian đọc thẻ: 0.5 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.950.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >