Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.333.778
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
30 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Tải trọng tối đa (tấn): 1 / Sai số (kg): 0.2 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
12.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Tải trọng tối đa (tấn): 3 / Sai số (kg): 0.5 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
12.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Tải trọng tối đa (tấn): 2 / Sai số (kg): 0.2 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
12.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Tải trọng tối đa (tấn): 2.5 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
16.300.000 ₫
5
Tải trọng tối đa (tấn): 1 / Sai số (kg): 0.2 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
16.800.000 ₫
6
Hãng sản xuất: CAS / Tải trọng tối đa (tấn): 0 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
16.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: CAS / Tải trọng tối đa (tấn): 0 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
17.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (tấn): 2 / Sai số (kg): 0.2 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
18.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Radwag / Tải trọng tối đa (tấn): 0.6 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 42 /
19.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Radwag / Tải trọng tối đa (tấn): 0.6 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 37 / Xuất xứ: Châu Âu /
19.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (tấn): 0.5 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
19.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (tấn): 2 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
19.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (tấn): 1 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
19.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (tấn): 3 / Sai số (kg): 0.5 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
19.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (tấn): 1 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 250 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
21.000.000 ₫
Trang:  1  2  >