EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.318.911
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
20 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: POS / Tốc độ CPU: 1.86GHz / Loại ổ cứng: -/ Ổ cứng (GB): 0 / Dung lượng bộ nhớ: 2 GB / Dung lượng bộ nhớ tối đa: - / Độ rộng màn hình (inch): 15 / Độ sáng màn hình (cd/m2): 0 / Độ phân giải: - / Trọng lượng (kg): 0 /
1.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Tốc độ CPU: - / Loại ổ cứng: -/ Ổ cứng (GB): 0 / Dung lượng bộ nhớ: - / Dung lượng bộ nhớ tối đa: - / Độ rộng màn hình (inch): 15 / Độ sáng màn hình (cd/m2): 250 / Độ phân giải: 1024x768 / Trọng lượng (kg): 0 /
4.900.000 ₫
3
Hãng sản xuất: OTEK / Tốc độ CPU: - / Loại ổ cứng: -/ Ổ cứng (GB): 0 / Dung lượng bộ nhớ: - / Dung lượng bộ nhớ tối đa: - / Độ rộng màn hình (inch): 8.4 / Độ sáng màn hình (cd/m2): 230 / Độ phân giải: 800x600 / Trọng lượng (kg): 1.2 /
4.900.000 ₫
4
Hãng sản xuất: KPOS Ổ cứng (GB): 0 / Độ rộng màn hình (inch): 10.4 / Độ sáng màn hình (cd/m2): 0 / Độ phân giải: 800x600 / Trọng lượng (kg): 0 /
5.200.000 ₫
5
Hãng sản xuất: KPOS Ổ cứng (GB): 0 / Độ rộng màn hình (inch): 12 / Độ sáng màn hình (cd/m2): 0 / Độ phân giải: 800x600 / Trọng lượng (kg): 0 /
5.600.000 ₫
6
Hãng sản xuất: OTEK / Tốc độ CPU: - / Loại ổ cứng: -/ Ổ cứng (GB): 0 / Dung lượng bộ nhớ: - / Dung lượng bộ nhớ tối đa: - / Độ rộng màn hình (inch): 10.4 / Độ sáng màn hình (cd/m2): 300 / Độ phân giải: 800x600 / Trọng lượng (kg): 1.5 /
5.600.000 ₫
7
Hãng sản xuất: OTEK / Tốc độ CPU: - / Loại ổ cứng: -/ Ổ cứng (GB): 0 / Dung lượng bộ nhớ: - / Dung lượng bộ nhớ tối đa: - / Độ rộng màn hình (inch): 10.4 / Độ sáng màn hình (cd/m2): 250 / Độ phân giải: 800x600 / Trọng lượng (kg): 0 /
6.300.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Tốc độ CPU: - / Loại ổ cứng: -/ Ổ cứng (GB): 0 / Dung lượng bộ nhớ: - / Dung lượng bộ nhớ tối đa: - / Độ rộng màn hình (inch): 17 / Độ sáng màn hình (cd/m2): 250 / Độ phân giải: 1280x1024 / Trọng lượng (kg): 0 /
6.400.000 ₫
9
Hãng sản xuất: PROTECH / Tốc độ CPU: - / Loại ổ cứng: -/ Ổ cứng (GB): 0 / Dung lượng bộ nhớ: - / Dung lượng bộ nhớ tối đa: - / Độ rộng màn hình (inch): 15 / Độ sáng màn hình (cd/m2): 250 / Độ phân giải: 1024x768 / Trọng lượng (kg): 4.5 /
6.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: KPOS / Tốc độ CPU: - / Loại ổ cứng: -/ Ổ cứng (GB): 0 / Dung lượng bộ nhớ: - / Dung lượng bộ nhớ tối đa: - / Độ rộng màn hình (inch): 15 / Độ sáng màn hình (cd/m2): 0 / Độ phân giải: 1024x768 / Trọng lượng (kg): 0 /
6.900.000 ₫
11
Hãng sản xuất: OTEK Ổ cứng (GB): 0 / Độ rộng màn hình (inch): 17 / Độ sáng màn hình (cd/m2): 350 / Độ phân giải: 1024x768 / Trọng lượng (kg): 0 /
7.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: OTEK Ổ cứng (GB): 0 / Độ rộng màn hình (inch): 15 / Độ sáng màn hình (cd/m2): 250 / Độ phân giải: 1024x768 / Trọng lượng (kg): 0 /
7.300.000 ₫
13
Hãng sản xuất: OTEK / Tốc độ CPU: - / Loại ổ cứng: -/ Ổ cứng (GB): 0 / Dung lượng bộ nhớ: - / Dung lượng bộ nhớ tối đa: - / Độ rộng màn hình (inch): 10.4 / Độ sáng màn hình (cd/m2): 250 / Độ phân giải: 800x600 / Trọng lượng (kg): 0 /
7.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: OTEK / Tốc độ CPU: - / Loại ổ cứng: -/ Ổ cứng (GB): 0 / Dung lượng bộ nhớ: - / Dung lượng bộ nhớ tối đa: - / Độ rộng màn hình (inch): 15 / Độ sáng màn hình (cd/m2): 250 / Độ phân giải: 1024x768 / Trọng lượng (kg): 4.67 /
8.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Antech / Tốc độ CPU: - / Loại ổ cứng: -/ Ổ cứng (GB): 0 / Dung lượng bộ nhớ: - / Dung lượng bộ nhớ tối đa: - / Độ rộng màn hình (inch): 15 / Độ sáng màn hình (cd/m2): 250 / Độ phân giải: 1024x768 / Trọng lượng (kg): 4.45 /
8.500.000 ₫
Trang:  1  2  >