EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.321.590
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
32 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: Vietnam /
3.490.000 ₫
2
Hãng sản xuất: BẢO HƯNG / Công suất (kw): 10 / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): 34 Kg / Xuất xứ: Vietnam /
4.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): 20 / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: Vietnam /
4.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: Vietnam /
4.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): 9.9 / Công suất nhiệt (Megajoules): 32.5 / Tốc độ quay (vòng/phút): 20 / Trọng lượng (kg): 34 / Xuất xứ: Turkey /
5.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: DONNER / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): 20 / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: Vietnam /
5.100.000 ₫
7
Hãng sản xuất: EAST / Công suất (kw): 13.5 / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): 25 Kg / Xuất xứ: China /
5.400.000 ₫
8
Hãng sản xuất: DONNER / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: - /
5.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: DONNER / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: Vietnam /
6.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: Taiwan /
7.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: DONNER / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): 25 Kg / Xuất xứ: Taiwan /
7.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: China /
7.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: DONNER / Công suất (kw): 0.1 / Trọng lượng (kg): 25 Kg / Xuất xứ: China /
7.100.000 ₫
14
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: Vietnam /
7.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): 0.1 / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): 20 / Trọng lượng (kg): 35 Kg / Xuất xứ: Vietnam /
8.500.000 ₫
Trang:  1  2  3  >