Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.321.799
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
401 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: OUDIS / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 2mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 0.04 m/giây / Dung lượng thùng chứa (L): 10L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Hộ chiếu, Giấy/ Kích thước giấy (mm): 6 / Trọng lượng (Kg): 4.2 / Xuất xứ: - /
650.000 ₫
2
Hãng sản xuất: OUDIS / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 4 - 5 tờ / Tốc độ huỷ: 0.06 m/giây / Dung lượng thùng chứa (L): 12L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Giấy/ Kích thước giấy (mm): 410 / Trọng lượng (Kg): 3.9 / Xuất xứ: - /
650.000 ₫
3
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 4 - 5 tờ / Tốc độ huỷ: 4 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): - / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Thẻ tín dụng, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 2.1 / Xuất xứ: Germany /
815.000 ₫
4
Hãng sản xuất: EMPRISE / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: 3.8m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 14L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 1.8 / Xuất xứ: - /
880.000 ₫
5
Hãng sản xuất: AURORA / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 32-35 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 10L / Hủy các chất liệu: Giấy/ Kích thước giấy (mm): 6 / Trọng lượng (Kg): 2.04 / Xuất xứ: - /
1.100.000 ₫
6
Hãng sản xuất: AURORA / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 23mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 17L / Hủy các chất liệu: Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Ghim kẹp, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3.8 / Xuất xứ: United States /
1.300.000 ₫
7
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 1 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 16L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Ghim kẹp, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 3.7 / Xuất xứ: United States /
1.390.000 ₫
8
Hãng sản xuất: EMPRISE / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: 3.5 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 21L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Ghim kẹp/ Kích thước giấy (mm): 230 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.450.000 ₫
9
Hãng sản xuất: NIBO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 28mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 12L / Hủy các chất liệu: -, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 5.9 / Xuất xứ: Japan /
1.464.000 ₫
10
Hãng sản xuất: NIDEKA / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 30L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, / Kích thước giấy (mm): 250 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: PRIMO / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.9x35mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 17L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 225 / Trọng lượng (Kg): 2 / Xuất xứ: Germany /
1.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 37mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 14L Kích thước giấy (mm): 224 / Trọng lượng (Kg): 3.2 / Xuất xứ: America /
1.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 4mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 10tờ / Tốc độ huỷ: 3.5m/min / Dung lượng thùng chứa (L): 15L / Hủy các chất liệu: Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: SUNWOOD / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 9mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 tờ / Tốc độ huỷ: 2.7m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 5L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Ghim kẹp, / Kích thước giấy (mm): 155 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: ZIBA / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3.9mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 14-16tờ / Tốc độ huỷ: 3.5m/min / Dung lượng thùng chứa (L): 20L / Hủy các chất liệu: Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>