Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.326.676
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
58 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Weldcom / Công suất định mức (KVA): 8.19 / Điện áp không tải (V): 16 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.450.000 ₫
2
Hãng sản xuất: WELDCOM / Công suất định mức (KVA): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 70 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
10.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Weldcom / Công suất định mức (KVA): 13.2 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Trọng lượng (kg): 28 / Xuất xứ: Trung Quốc /
10.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Tân Thành / Công suất định mức (KVA): 8 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Vietnam /
10.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Tân Thành / Công suất định mức (KVA): 10 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 27 / Xuất xứ: Vietnam /
11.480.000 ₫
6
Công suất định mức (KVA): 11.1 / Điện áp không tải (V): 15 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 26.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.700.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Weldcom / Công suất định mức (KVA): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.700.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Weldcom / Công suất định mức (KVA): 11 / Điện áp không tải (V): 35 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 70 / Suất xứ: Vietnam /
16.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Weldcom / Công suất định mức (KVA): 24.5 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Trung Quốc /
22.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: HANSHEN / Công suất định mức (KVA): 18 / Điện áp không tải (V): 51 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 125 / Xuất xứ: China /
23.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Tân Thành / Công suất định mức (KVA): 19 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Trọng lượng (kg): 180 / Xuất xứ: Vietnam /
24.600.000 ₫
12
Hãng sản xuất: DONSUN / Công suất định mức (KVA): 31.9 / Điện áp không tải (V): 66 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 190 / Suất xứ: China /
25.600.000 ₫
13
Hãng sản xuất: HUTONG / Công suất định mức (KVA): 31 / Điện áp không tải (V): 44 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 145 /
28.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Tân Thành / Công suất định mức (KVA): 32 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Trọng lượng (kg): 200 / Xuất xứ: Vietnam /
28.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: PANASONIC / Công suất định mức (KVA): 18 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Trọng lượng (kg): 128 / Xuất xứ: Taiwan /
33.500.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >